• 24 maja 2022

Jak się przygotować do kupna, wynajmu lokalu użytkowego?

W polskim prawie brak dokładnej definicji „lokalu użytkowego”. Można jednak uznać, że jest to pomieszczenie lub ich zespół nieprzeznaczony do celów mieszkaniowych. Zazwyczaj prowadzi się w nich działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą dóbr, świadczeniem usług lub magazynowaniem towarów. Można go kupić na własność lub wynająć, w zależności od potrzeb. Jak przygotować się do tego?

Gdzie szukać lokali użytkowych do wynajmu, kupna?

Pierwszym krokiem, który podejmują osoby zainteresowane wynajmem lub kupnem lokalu użytkowego jest znalezienie odpowiedniego pomieszczenia, który spełnia warunki związane m.in. z wielkością, położeniem czy ceną. Najlepszym miejscem do poszukiwań jest internet – wszelkiego rodzaju serwisy ogłoszeniowe, aukcyjne oraz tzw. market place. Aby usprawnić proces, lokale użytkowe w ogłoszeniach Sprzedajemy.pl warto przefiltrować pod względem tego, czy oferty dotyczą wynajmu, czy sprzedaży, a także wziąć pod uwagę lokalizację. Warto jest także skorzystać z możliwości sortowania ogłoszeń pod kątem daty dodania, ceny oraz powierzchni. Korzystne oferty znaleźć można także na stronach biur nieruchomości oraz deweloperów. Będąc zdecydowanym na konkretną okolicę, można udać się tam na spacer. Właściciele lokali użytkowych, którzy chcą wynająć lub sprzedaż nieruchomość, bardzo często w oknach wywieszają banery z informacją o takim zamiarze wraz z danymi kontaktowymi.

Co sprawdzić przed kupnem, wynajmem lokalu użytkowego?

Kupno lub zakup nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej nie powinien być spontaniczny. Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury policzyć należy szacowane przychody oraz koszty prowadzenia biznesu w danej lokalizacji. Przydatne bywa opracowanie strategii marketingowej, dzięki której możliwe będzie rozpropagowanie biznesu. Nie mniej ważne są także kwestie opłat dodatkowych związanych z wykończeniem lokalu, jak i te dotyczące bycia płatnikiem VAT.

Co do kwestii formalnych, związanych stricte z nieruchomością do najważniejszych zalicza się to, czy spełnia ona wymogi techniczne i formalno-prawne stawiane przed określonym typem biznesu. Są one zróżnicowane dla każdej branży. Konieczne jest także dokładne obejrzenie stanu lokalu, by móc oszacować, jakie prace będą konieczne do wykonania oraz jakie mogą być ich koszty. Podczas rozmowy z aktualnym właścicielem lokalu, jak i jego pierwszych oględzin warto zadbać o omówienie kwestii związanych w preferowanym okresem najmu (gdy lokal będzie wynajmowany), kosztów utrzymania lokalu (czynsze, dodatkowe opłaty, szacowane zużycie mediów). Ważne są także sprawy, które mogą umknąć w natłoku spraw, takie jak: dostępność miejsc parkingowych, możliwość umieszczenia szyldu reklamującego firmę, ulokowanie wejścia do lokalu.

Co powinna zawierać umowa najmu lub sprzedaży lokalu użytkowego?

Umowy związane z nieruchomościami mają pewne stałe elementy, które nie są zależne od typu przeprowadzanej transakcji. Przede wszystkim są to: data i miejsce zawarcia kontraktu, dane właściciela oraz najemcy/kupującego, oświadczenie właściciela o posiadaniu danego lokalu użytkowego, a także cechach nieruchomości. Konieczne jest także opisanie stanu lokalu i stwierdzenie jego przekazania. W przypadku wynajmu konieczne jest także zawarcie informacji związanych z: kaucją, czynszem najmu, terminem obowiązywania umowy, okresem wypowiedzenia, ewentualne zastrzeżenie, że wszelkie zmiany i adaptacje mogą być przeprowadzone jedynie za zgodą wynajmującego. Często stosowną klauzulą jest także stwierdzenie o konieczności pisemnych zmian lub uzupełnień zawartej umowy. Przepisy jasno określają, że umowa najmu lokalu użytkowego na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Gdy niedopełniony zostanie ten warunek, uważa się, że zawarto ją na czas nieokreślony.

Artykuł sponsorowany

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować