• 25 lipca 2024

Zarządzanie wspólnotą przez zewnętrzną firmę – dlaczego to się opłaca?

miasto

Zarządzanie wspólnotą to skomplikowane i bardzo złożone zadanie, na które składają się liczne obowiązki. Dotyczą one nie tylko dbania o utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym i wizualnym, ale także realizowaniem szeregu formalności prawnych, administracyjnych i finansowych. Z uwagi na duży stopnień skomplikowania oraz szeroki zakres obowiązków, coraz więcej świadomych ich istnienia wspólnot decyduje się na powierzenie zarządzania wspólnotą zewnętrznej firmie.

Jakie obowiązki obejmuje zarządzanie wspólnotą mieszkaniową?

Za bieżącą obsługę wspólnoty mieszkaniowej odpowiedzialne są trzy podmioty - zarząd, zarządca oraz administrator. W skład zarządu z reguły wchodzą członkowie wspólnoty, którzy wspólnie tworzą organ podejmujący decyzje w imieniu wszystkich mieszkańców. Zarząd jest ponadto odpowiedzialny za wypełnianie wszystkich obowiązków związanych z bieżącą obsługą nieruchomości. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej mogą być wykonywane zarówno samodzielnie przez członków jej zarządu, jak i za pośrednictwem zewnętrznej firmy, która będzie je wypełniała w imieniu i z polecenia zarządu.

Zarządca nieruchomości jest z kolei mianowaną przez zarząd osobą, która ma za zadanie czuwać nad wszystkimi sprawami dotyczącymi budynku. W jego gestii leży nadzorowanie stanu technicznego obiektu, czuwanie nad terminowością kontroli wynikających z przepisów prawnych, organizowane zebrań i informowanie o nich mieszkańców, dbanie o czystość i porządek w obrębie budynku oraz należących do niego terenów oraz reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji publicznej. Oprócz tego zarządca nieruchomości czuwa także nad finansami wspólnoty oraz odpowiada za prowadzenie jej księgowości. Administrator natomiast wykonuje polecenia zarządu i zarządcy oraz odpowiada za podstawowe czynności realizowane w obrębie obiektu.

Dlaczego warto powierzyć zarządzanie wspólnotą profesjonaliście?

Szeroki zakres obowiązków ciążących zarówno na samym zarządzie, jak i powołanym przez niego zarządcy i administratorze, do prawidłowej realizacji wymaga posiadania szerokiej wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami i wspólnotami oraz wielu praktycznych umiejętności. Prawidłowe wywiązywanie się zarządu z ciążących na nim obowiązków wiąże się także z koniecznością zatrudnienia personelu, który zadba o realizację poszczególnych czynności - w tym księgowych, prawników, ekipy sprzątającej, elektryków, hydraulików i wielu innych specjalistów, bez których wsparcia zapewnienie właściwego stanu obiektu będzie praktycznie niewykonalne.

Z uwagi na to, coraz więcej wspólnot mieszkaniowych decyduje się na wynajęcie zewnętrznej firmy specjalizującej się w zarządzaniu wspólnotą. Dzięki temu możliwe jest zadbanie o interesy wspólnoty w profesjonalny sposób oraz zdjęcie z barków zarządu odpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane w obrębie nieruchomości. Firmy świadczące usługę zarządzanie wspólnotąoferują kompleksowe wsparcie w zakresie wszystkich czynności związanych z zarządzaniem i administrowaniem obiektem, gwarantując przy tym ich realizację na najwyższym poziomie.

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować