• 18 kwietnia 2024

PIT-36 - dla kogo? do kiedy? na jakich zasadach?

Kwiecień zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim konieczność rozliczenia przez większość podatników. Obok PIT-37 przeznaczonego dla osób zatrudnionych przede wszystkim na umowę o pracę, dzieło, zlecenie drugim najważniejszym formularzem jest PIT-36. Kto i do kiedy powinien go rozliczyć?

  1. Kto rozlicza się przez PIT-36?
  2. Kiedy i jak złożyć deklarację PIT-36?

Kto rozlicza się przez PIT-36?

PIT-36 to formularz przeznaczony dla osób uzyskujących dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Są to ci prowadzący własną działalność, który rozliczają się według progów podatkowych 18 i 32%. Nieco inne formularze obejmują osoby rozliczające się w ramach podatku liniowego (19% - PIT-36L), a także osoby rozliczające się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (dla nich obowiązuje deklaracja PIT-28).  Pozarolnicza działalność gospodarcza to jednak nie jedyne źródło dochodu, które w 2020 roku nalezy rozliczyć za pomocą PIT-36. Deklaracja ta obejmuje również:

  • najmujących, podnajmujących, udzielających dzierżawy i poddzierżawy
  • uzyskujący dochód zagranicą
  • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (opodatkowane 18 i 32%)
  • prowadzących działalność nierejestrowaną, jeśli przychody nie przekroczyły 1/2 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę
  • korzystający z kredytu podatkowego w roku (lub dwóch) po uruchomieniu działalności gospodarczej
  • powinni dokonać doliczeń związanych z kredytem podatkowym
  • posiadający inne źródła dochodów, od których nie mieli obowiązku odprowadzania składek.

Kiedy i jak złożyć deklarację PIT-36?

PIT-36 za 2019 rok należy złożyć oczywiście do końca kwietnia 2020 roku. W rozliczeniu powinny pojawić się informacje o przychodach i kosztach ich uzyskania. Wypełnienie formularza PIT-36 ma bowiem dać odpowiedź na pytanie, czy podatnik ma nadpłacony podatek (i wtedy należy mu się zwrot z urzędu) czy też tego podatku w trakcie roku zapłacił za mało i musi uregulować niedopłatę do końca kwietnia 2020 roku. Trzeba więc pamiętać, że rozliczenie złożone ostatniego dnia powinno być połączone z opłaceniem ewentualnej niedopłaty. Jeśli rozliczysz się wcześniej, masz więcej czasu na uregulowanie należności.

W rozliczeniu PIT-36, szczególnie jeśli źródeł przychodu było wiele może znacząco pomóc program internetowy. Program do rozliczenia PIT-36 to znaczne ułatwienie dla każdego, kto rozlicza się samodzielnie z własnej działalności, a nie chce popełnić błędu. Program na bieżąco kontroluje wpisywane dane i sygnalizuje ewentualne błędy. Automatycznie dokonywanych jest także wiele obliczeń, co również pomaga zminimalizować liczbę błędów. Co ważne, korzystając z takiego programu, można już wysłać deklarację bezpośrednio do urzędu. Nie trzeba osobno logować się do bramki Ministerstwa Finansów.

Artykuł sponsorowany

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować