• 18 kwietnia 2024

Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego

dotacje unijne

Małopolska jest jednym z 16 województw w Polsce. Obecny podział terytorialny Polski został dokonany w 1999 roku. Województwa naszego kraju różnią się od siebie nie tylko pod względem liczby ludności, ilości ludzi bezrobotnych, ale także pod względem zasobów finansowych. Jak w każdym kraju, także i w naszym jest podział na biedniejsze terytoria, jak i te, które prosperują w bardzo dobry sposób.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej otworzyły się drzwi korzystania z dotacji. Także w Małopolsce, która leży na południu naszego kraju, mamy taką możliwość. Każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z obowiązującymi w danym momencie dyrektywami, które pozwolą na rozwój firmy.

Jak skorzystać z programu?

Jeżeli mamy ciekawy plan na założenie działalności, ale borykamy się z brakiem środków finansowych, to możemy wziąć udział w specjalnym konkursie organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski. Należy w tym przypadku złożyć poprawnie wypełniony wniosek o dofinansowanie. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich wyznaczonych terminów, ponieważ opóźnienia będą nas dyskwalifikować. Po złożeniu formularza specjalna komisja ocenia poprawność wniosku. Na każdym etapie komisja może poprosić nas o złożenie wyjaśnień, która mają potwierdzić prawdziwość tego, co napisaliśmy. Następnie projekty oceniane są pod kątem merytorycznym. Etapem końcowym jest oczywiście ogłoszenie wyników.

Regionalny program operacyjny

Jak zrealizować projekt?

Jeżeli nasz projekt został wybrany do dofinansowania, to należy podpisać specjalną umowę. Aby umowa mogła zostać sformalizowana, trzeba zebrać konkretne dokumenty (lista dokumentów oraz terminów będzie nam przedstawiona). Musimy pamiętać, że nie możemy zmieniać projektu po podpisaniu umowy. W przypadku nadużyć będzie to szybko wykryte, ponieważ realizowane projekty podlegają ciągłej kontroli. Należy także pamiętać, że wszystkie operacje finansowe muszą być dokonane za pośrednictwem podanego w umowie konta bankowego.

Regionalny program województwa małopolskiego wspiera także uczelnie oraz jednostki naukowe, które także mogą ubiegać się o dofinansowania. Szczególnie są tutaj wspierane innowacyjne programy badawcze. Oprócz tego kładziony jest nacisk na tworzenie możliwie najlepszych warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji związanych z infrastrukturą Małopolski.Pomoc w realizacji projektu, świadczą profesjonalne firmy zajmujące się także doradztwem w pozyskiwaniu funduszy i dotacji Unijnych. Jedną z nich jest A1 Europe. Więcej na a1europe.pl >>

W ramach projektu są też realizowane specjalne szkolenia oraz konferencje. Część szkoleń przeznaczonych jest dla wnioskodawców, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w projekcie. Są także szkolenia dla beneficjentów, którzy w trakcie trwania projektu muszą wywiązać z określonych obowiązków.

Warto także zapoznać się z listą beneficjentów, którzy skorzystali już z unijnych dotacji. 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować