• 19 sierpnia 2022

7 pomysłów na wkład własny w 2018 roku

wkład własny

Minimalny wkład własny na chwilę obecną to 20% wartości nieruchomości, którą planujemy nabyć czy zbudować. Kwota ta wynika z rekomendacji S wydanej przez KNF w 2017 roku. Planujesz kupno nieruchomości? Chcesz zaciągnąć kredyt, ale okazuje się, że pieniądze zgromadzone przez Ciebie nie pokryją w całości wkładu własnego?

Poniżej prezentujemy kilka skutecznych sposobów, aby zwiększyć swój wkład własny:

  1. Pomoc finansowa od rodziny - o pomoc w uzbieraniu brakujących środków pieniężnych możemy poprosić członków rodziny. Przekazanie na waszą rzecz darowizny będzie najlepszym rozwiązaniem. Korzystając z tego rozwiązania należy pamiętać o spisaniu należytej umowy i uwzględnienia ewentualnego podatku od darowizny.
  2. Możliwość ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - banki są skłonne zaakceptować wkład własny w wysokości 10% wartości nieruchomości. Jednak aby kredytobiorca mógł skorzystać z takiej możliwości, musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Rozwiązanie to wiąże się to z dodatkowymi kosztami i zwiększeniem wysokości miesięcznej raty kredytu.
  3. Zastaw na papierach wartościowych - daje możliwość zmniejszenia wkładu własnego nawet o połowę. Najczęściej akceptowanym przez banki papierem wartościowym są w tej sytuacji obligacje skarbowe. Niektóre banki przyjmują pod zastaw równiej fundusze inwestycyjne, obligacje korporacyjne, czy opcje.
  4. Środki odkładane na emeryturę - część banków akceptuje pieniądze odkładane na koncie emerytalnym IKE lub IKZE jako substytut wkładu własnego.
  5.  Różnica pomiędzy wyceną nieruchomości a rzeczywistą ceną jej zakupu - zdarza się, że wartość wyceny przewyższa cenę nieruchomości. Niektóre banki są w stanie przyjąć różnicę pomiędzy tymi wartościami jako wkład własny. Istnieją instytucje, które są skłonne obniżyć z tego tytułu jego wysokość z nawet do 10%. 
  6. Zabezpieczenie w postaci innej nieruchomości  - jeżeli posiadasz już jakąś nieruchomość (dom, mieszkanie) możesz ją wykorzystać jako zabezpieczenie swojego kredytu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tej sytuacji bank całkowicie odejdzie od wymogu wniesienia wkładu własnego. Oczywiście na danej nieruchomości, którą chcemy wykorzystać jako zabezpieczenie swojego kredytu nie może być ustanowiona hipoteka. Podwójne zabezpieczenie daje nam również możliwość uzyskania korzystniejszych warunków umowy i obniżenia kosztów.
  7. Nieruchomość gruntowa pod budowę domu - część banków zalicza na poczet wkładu własnego także grunt na którym ma zostać zbudowany dom. Wartość działki zostanie przyjęta jako wkład własny dopiero po ponownej wycenie przez rzeczoznawcę.
Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować