• 24 maja 2022

Wpis do księgi wieczystej dokonany przez notariusza


Wpis do księgi wieczystej jest niezbędny do przeniesienia własności nieruchomości z jednej strony na drugą. Notariusz wypełnia dokument i składa go w Rejestrze Gruntów. Jeśli dokument dotyczy zarówno gruntów wpisanych do rejestru, jak i zarejestrowanych, powinien on zostać skserowany przez rejestr na koszt notariusza. Notariusz może pracować na podstawie kserokopii do czasu zwrotu oryginału dokumentu. Jeśli dokument dotyczy zarówno gruntów wpisanych do rejestru, jak i zarejestrowanych, należy pamiętać, że po dokonaniu wpisu do rejestru należy zwrócić oryginały dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego. Oznacza to, że adwokat lub egzaminator rejestrujący dokument musi dostarczyć duplikaty oryginałów w momencie składania dokumentu.

Dokument, który ustanawia tytuł własności w rękach dwóch osób, może zawierać słowa mówiące o małżeństwie stron, ale dokument musi być podpisany przez obie strony. Jeśli dokument jest poświadczany notarialnie, notariusz musi go również podpisać. Notariusz nie powinien pytać o stan cywilny żadnej ze stron, o płeć przeciwną, ani o to, czy strony są małżeństwem czy nie.

Zmiany dokonane w instrumencie należącym do drugiej kategorii są uważane za "drobne". Nie zmieniają one istoty instrumentu. Personel rejestru może uznać zmiany naniesione odręcznie za zgodne z prawem, jeśli są autentyczne i zostały dokonane wraz z inicjałami beneficjenta. Zmiana w klauzuli odbiorcy w akcie notarialnym również wymaga inicjałów wszystkich zaangażowanych stron.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w dokumencie należy skontaktować się z notariuszem. Może on poprawić błąd na dokumencie, podpisując go. Dystrykt nie może zmienić żadnych szczegółów bez zgody sądu. Jeśli dana osoba ma jakiekolwiek pytania dotyczące ważności dokumentu, powinna skontaktować się z Głównym Egzaminatorem Tytułów w swojej jurysdykcji w celu uzyskania porady. Notariusz podejmie wówczas niezbędne kroki, aby poprawić błąd i nadać dokumentowi ważność.

Zmarli spadkodawcy mogą nie być uprawnieni do złożenia wniosku. Oznacza to, że do złożenia wniosku uzupełniającego w imieniu spadkodawcy najlepiej nadaje się pełnomocnik. W zależności od okoliczności, może być wymagane oświadczenie, że dokument został wydany za życia spadkodawcy. Spadkobiercy lub spadkobiercy obdarowanego mogą również złożyć wniosek o wydanie nowego świadectwa po jego śmierci.

Akt notarialny jest nieważny, jeśli obca osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości. Służebność musi być ustanowiona na mocy oddzielnego dokumentu, dlatego prawnik powinien podkreślić prawa przysługujące beneficjentowi w akcie notarialnym, powiększając go o słowa "Akt notarialny z ograniczeniem" lub "Akt notarialny ze służebnością". Taki podpis pomoże pracownikom rejestru wpisać dokument jako obciążenie.

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować

Top 3 ekskluzywnych misek WC Roca

​Jeszcze kilkanaście lat temu chcąc kupić sanitariat, nie miało się zbyt dużego wyboru. Obecnie sprawa...