• 25 lipca 2024

Wymeldowanie bez wiedzy i zgody zameldowanego

Zameldowanie bardzo często jest przez nas utożsamiane z prawem do lokalu. Tymczasem warto pamiętać i mieć na uwadze, że zameldowanie i wymeldowanie to jedynie obowiązki administracyjne. Nie potwierdzają prawa do zamieszkania ani tym bardziej do nieruchomości danej osoby. Mimo to jednak dobrze mieć „porządek w papierach” i dokonać wymeldowania osoby, jeśli ona faktycznie nie przebywa już pod naszym adresem. Warto wiedzieć, że wymeldować kogoś można nawet bez jego zgody i wiedzy.

Definicja i znaczenie meldunku

Zgodnie z przepisami prawa polskiego meldunek to czynność techniczno-administracyjna. Jak zostało wspomniane, zameldowanie nie potwierdza prawa do lokalu. Co więcej, także wymeldowanie nie ma wpływu na takiego prawo lub jego brak. A zatem należy stwierdzić, że meldunek sam w sobie nie wywołuje żadnych skutków w sferze prawa cywilnego.
Czym zatem jest zameldowanie i wymeldowanie? To potwierdzenie miejsca stałego lub tymczasowego pobytu danej osoby – albo, analogicznie, potwierdzenie faktu zakończenia jej przebywania pod danym adresem. Meldunek jest potrzebny do celów ewidencyjnych.
Zameldowanie i wymeldowanie z danego lokalu może być dokonane tylko przez właściciela (lub posiadacza/użytkownika z jakimś tytułem prawnym) tej nieruchomości. Co ważne, do wymeldowania konkretnego mieszkańca może dojść bez jego zgody i wiedzy. Jeżeli bowiem ktoś się na stałe już wyprowadził, należy potwierdzić ten fakt. A zatem dokonać wymeldowania.

Wymeldowanie osoby przez właściciela mieszkania

Najprościej wymeldować daną osobę, jeśli udamy się z nią do urzędu. Wtedy wszystkie strony zainteresowane są obecne na miejscu. Przed urzędnikiem potwierdza się jednoznacznie wolę wymeldowania i po dopełnieniu formalności sprawa jest załatwiona.

Inaczej jest jednak w przypadku, gdy dana osoba – mimo że się wyprowadziła – nie chce potwierdzić faktu wymeldowania albo nie mamy z nią kontaktu. Po pierwsze należy mieć pewność, że wyprowadzka jest z zamiarem stałym, czyli że dany człowiek nie przebywa np. w sanatorium, u rodziny czy na wyjeździe. Wiemy, że się wyprowadził i nie ma zamiaru wrócić.

Jeśli tak jest, spokojnie możemy dokonać wymeldowania tej osoby, o ile jesteśmy właścicielem mieszkania. Nie jest konieczny kontakt, wiedza ani zgoda tego człowieka na wymeldowanie.

Procedura wymeldowania osoby bez jej zgody

Dokonanie wymeldowanie należy rozpocząć od zgłoszenia tej konieczności we właściwym ze względu na miejsce położenia mieszkania lub domu urzędzie miasta. Właściwy do załatwienia tej formalności jest wydział ewidencji ludności.

Wypełniając odpowiedni formularz, w przyczynie wpisujemy informację, że dana osoba już nie mieszka w lokalu. Dodajemy, że z pewnością już nie wróci. Warto uzasadnić to jej wyprowadzką lub innymi okolicznościami.

Urzędnicy sprawdzą, czy osoba wymeldowywana faktycznie mieszka już w innym miejscu. Jeśli nie ma kontaktu z taką osobą ani wiedzy, gdzie przebywa, urząd zapewne przeprowadzi wywiad środowiskowy. Przyda się potwierdzenie przez sąsiadów faktu opuszczenia miejsca przez tego człowieka. Po zbadaniu tych okoliczności zostanie wydane właścicielowi zaświadczenie o wymeldowaniu osoby spod danego adresu.

Źródła:

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować