• 25 lipca 2024

Wniosek o dział spadku

wniosek o dział spadku

 

Wniosek o dział spadku
   

Warszawa, dnia ...........................................

 

Do Sądu Rejonowego w ..........................................
Wydział Cywilny ..........................................................
 

Wnioskodawca: .....................................................................................................................................
zam. .....................................................................................................................................

Uczestnicy: .....................................................................................................................................
zam. .....................................................................................................................................

Wartość przedmiotu sprawy: ........................................... złotych 

Wniosek o dział spadku Wnoszę o dział spadku po zmarłej/ zmarłym w dniu ................................... r. w ..................................................... z domu .......................................................... po której/ którym na podstawie prawnego postanowienia Sądu Rejonowego w ..................................................... z dnia ........................................................... sygn. akt I Ns ............... /03 spadek nabyli w całości wnioskodawca i uczestnik: .......................................................................................................


Oświadczam, że w skład spadku po zmarłej wchodzi nieruchomość położona w ..............................  składającej się z działki nr: ....................................... o powierzchni ............................................... mkw, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr ......................... położonym w ............................................. o powierzchni użytkowej około .................. mkw, około .......................... - letnim oraz, że w skład spadku nie wchodzą żadne inne prawa ani obowiązki majątkowe.

 
Jednocześnie oświadczam, że zamieszkuję wraz z rodziną od ponad 10 lat w wyżej wymienionym budynku mieszkalnym, na który w tym czasie poczyniłem spore nakłady. 


Proponuję dokonania działu spadku poprzez podział działki w ten sposób, aby z wyżej opisanej nieruchomości wydzielić działkę o powierzchni około ............................ mkw wraz z budynkiem mieszkalnym i przyznać ją wnioskodawcy na wyłączną własność, a pozostałą część działki przyznać na wyłączną własność ................................................................................................... 


Nieruchomość podlegająca działowi spadku jest nieruchomością prawie w całości budowlana więc taki zaproponowany podział co do wartości zachowuje proporcje ustalone przez sąd w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, zatem przedmiotowy dział spadku powinien nastąpić bez spłat. ……………………………………………. .................................................. 

Załączniki: 

- postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku

- odpis z księgi wieczystej KW. nr ......................

- wypis z rejestru gruntów

 

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować