• 4 lipca 2022

Jak wygląda zakup nieruchomości z licytacji komorniczej?

kupno nieruchomości komorniczej

Wiele osób boi się wziąć udział w licytacji gruntów, gdyż nie znają dokładnych przepisów, jakie towarzyszą takiej transakcji. Jednak nie jest to wcale takie trudne. Warto zastanowić się nad zakupem nieruchomości w taki sposób i odważyć się.

Jednak wcześniej poznaj parę zasad panujących w trakcie tego procesu. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedział, czy opłaca ci się nabyć, którąś z ziem.

W trakcie licytacji komorniczych będziesz mógł kupić ziemię w bardzo niskiej cenie, jednak mało osób w ten sposób dokonuje zakupów, ponieważ istnieje wiele przepisów dotyczących licytacji. Proces ten jest trudny i długi, warto znać więc pewne reguły, które nim rządzą.

W licytacji może brać udział każdy spełniający wymagania określone w Kodeksie Postępowania Cywilnego, osoba ta musi wpłacić również rękojmię, czyli 1/10 sumy oszacowania.

W licytacji brać udziału nie mogą: dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, małżonkowie, dłużnik, komornik.

Cały proces egzekucji regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, Art. 921-1040. Sąd wcześniej musi wydać tytuł do egzekucji w formie nakazu zapłaty albo wyroku z tytułu nieuregulowania przez dłużnika zobowiązań. Ogłoszenie o przeprowadzeniu licytacji musi być widoczne na 2 tygodnie przed jej terminem w budynku gminy, sądu albo w lokalnym dzienniku.

Na samym początku komornik musi oszacować wartość nieruchomości. Jeśli nikt nie zalicytuje 3/4 wartości oszacowanej nieruchomości, wówczas zmniejsza się jej cenę wywoławczą do 2/3 szacowanej wartości. Przy braku chętnych umarza się licytację i ponawia ją za rok.

Trudno jest udokumentować pełne prawo własności do nieruchomości. Nie należy jednak martwić się o jej obciążenia hipoteczne.
Niechęć do udziału w licytacjach wynika nie tylko z obawy przed procedurami towarzyszącymi nabywaniu nieruchomości, ale również przed problemami związanymi z ewentualnym udokumentowaniem pełnego prawa własności do niej. Przed licytowaniem warto zajrzeć do księgi wieczystej wybranej nieruchomości, aby upewnić się, iż będzie ona naszą własnością. Można dokonać oględzin nieruchomości przed licytacją, z wyznaczonym wcześniej terminem.

W przypadku wygrania licytacji komorniczej musimy wpłacić określoną kwotę w ustalonym terminie, przeważnie jest to 14 dni. Sumę pomniejsza się o kwotę zapłaconej przed licytacją rękojmi. W sądzie możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie terminu zapłaty, jednak nie może być on dłuższy niż jeden miesiąc.

Zorganizowane licytacje komornicze umożliwiają zakupienie nieruchomości w bardzo atrakcyjnej cenie, warto skorzystać z takiej okazji.

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować