• 4 lipca 2022

Dofinansowanie na zakup kolektora - jak otrzymać?

dotacje UE

W 2010 roku wszedł w życie projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umożliwia on otrzymanie dotacji na częściową spłatę kredytu, który został zaciągnięty, żeby kupić i zamontować kolektory słoneczne. Jak otrzymać dofinansowanie?

Osiem lat temu NFOŚiGW podpisał umowę z sześcioma bankami. Dzięki niej osoby fizyczne (mające prawo do nieruchomości) oraz wspólnoty mieszkaniowe (instalujące kolektory na własnych budynkach wielorodzinnych) mają szansę otrzymać dopłatę w wysokości 45%.

Cel kredytu z dotacją

Pożyczka jest udzielana na zakup oraz montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w konkretnej lokalizacji. Kredyt nie może być natomiast przyznany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez kredytobiorcę.

Dokumenty

Należy złożyć wniosek w jednym z sześciu banków, z którymi współpracuje NFOŚiGW. Do formularza należy dołączyć projekt albo ofertę na budowę instalacji wraz ze schematem i opisem technicznym. W dokumentach muszą być dane na temat sprawności oraz skuteczności instalacji - wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Dla większości instalacji nie jest konieczne pozwolenie na budowę. W związku z tym wystarczy przedstawić bankowi tylko kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzoną datą wpływu, a także oświadczenie, że organ nie wniósł żadnego sprzeciwu.

Warunki dofinansowania

Dotacją objęte są tylko koszty kwalifikowane inwestycji, czyli:

 • koszty projektu budowlano-projektowego z kosztorysem
 • koszty zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych
 • koszty montażu instalacji
 • koszty innych materiałów i urządzeń (jeśli projektant uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji)

Kwota kredytu może być większa niż wyżej wymienione koszty. Trzeba podkreślić, że część kredytu, która nie zostanie przeznaczona na powyższe elementy nie będzie jednak objęta dofinansowaniem. Środki z kredytu z dotacją wypłacane są w sposób bezgotówkowy bezpośrednio na konto wykonawcy albo dostawcy na podstawie wystawionych faktur (już po zrealizowaniu danej inwestycji).

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania można uzyskać na stronie nfosigw.gov.pl oraz w placówkach sześciu współpracujących z tą instytucją banków.

Banki, w których można otrzymać kredyt na zakup kolektorów:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • Al. Jana Pawła II Nr 12, 00-950 Warszawa
 • tel. 22/850-87-20

2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

 • ul. Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa
 • tel. 22/53-95-100

3. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

 • ul. Szarych Szeregów 23 a, 60-462 Poznań
 • tel. 61/856-24-00

4. Krakowski Bank Spółdzielczy

 • ul. Rynek Kleparski nr 8, 31-150 Kraków
 • tel.12/42-86-224

5. Warszawski Bank Spółdzielczy

 • ul. Fieldorfa 5a, 03-984 Warszawa
 • tel. 22/514-89-40

6. Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawny LUKAS Bank S.A.)

 • pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
 • tel. 801 33 00 00
Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować