• 16 czerwca 2024

Jak uniknąć uciążliwej procedury podziału spadku? Oto sposób na sprzedaż udziału w spadku

​Dział spadku może pociągać za sobą wiele trudności, szczególnie jeśli spadkobiercy nie mogą się między sobą dogadać. Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być sprzedaż udziału w spadku, która pozwala uniknąć kłopotliwej procedury i szybciej zamknąć sprawy związane ze śmiercią bliskiej osoby.

Kiedy warto rozważyć sprzedaż udziału w spadku?

Spadkobiercy, którym przysługuje udział w spadku mogą nim wedle własnej woli rozporządzać. Częstą sytuacją jest dział spadku, gdzie sądownie przeprowadza się "przypisanie" poszczególnych składników majątku do konkretnych spadkobierców lub też sytuację rozwiązuje się w ten sposób, że jedna strona ma spłacić inną (dysponując na przykład całością nieruchomości pozostawionej przez spadkodawcę). Komplikacje zaczynają się wtedy, gdy spadkobiercy nie mogą się między sobą dogadać, zaczynają wchodzić w spór przed sądem, walczą o poszczególne składniki majątku. Takie sprawy potrafią trwać latami i wygenerować wysokie koszty.

Spór w sądzie może mieć sens jeśli spadek obejmuje naprawdę wartościowe nieruchomości czy ruchomości. Jeśli jednak nasz udział w spadku jest niewielki, co oznacza, że z całego majątku będzie nam przysługiwać zaledwie mały procent majątku, może się okazać, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie sprzedaż udziału w spadku.

Czy można oddać udział w spadku?

Przepisy przewidują możliwość odrzucenia spadku lub zrzeczenia się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy (przeprowadza się tę procedurę w formie aktu notarialnego). Nie ma jednak możliwości zrzeczenia się udziału w spadku i oddania go innemu spadkodawcy. Nie da się tego zrobić zarówno przed notariuszem jak i w postępowaniu sądowym. Ustawodawca rozumiejąc jednak, że w różnych sytuacjach dla spadkodawcy problematyczne może być pozostawanie stroną w postępowaniu spadkowym przewidział opcję umowy zbycia spadku.

Umowa zbycia spadku

Dzięki umowie zbycia spadku, spadkobierca, który chciałby wyłączyć się od procedury działu spadku może swój udział w nim darować innemu spadkobiercy lub osobie trzeciej, niepowołanej do spadku, ale również sprzedać go. Szczególnie ta ostatnia opcja może okazać się korzystna, pozwoli bowiem uzyskać kwotę, którą otrzymalibyśmy po zakończeniu procesu działu spadku. Żeby można było zbyć udział w spadku przede wszystkim przedtem musi dojść do jego wcześniejszego przyjęcia. 

Umowę zbycia spadku powinno się zawrzeć w formie aktu notarialnego. Takie rozwiązanie jest zazwyczaj zdecydowanie mniej kosztowne od procesowania się w sądzie – wysokość opłaty notarialnej zależy od wartości udziału. Warto też wiedzieć, że zbycie udziału w spadku nie jest uzależnione od zgody innych spadkobierców, bowiem każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem w spadku według swojego uznania i w granicach prawa.

Kiedy może nastąpić zbycie udziału spadkowego? Dopiero po tym jak uprawomocni się postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub po tym, jak spadkobierca uzyska notarialne poświadczenie dziedziczenia. Istotne jest, aby umowa zbycia spadku podpisana została przed jego podziałem, czyli na przykład przed zakończeniem postępowania sądowego o dział spadku.

Nabywca udziału wstępuje nie tylko w prawa, ale również w obowiązki spadkobiercy, co oznacza, że będzie wraz z innymi spadkobiercami ponosił odpowiedzialność solidarną za ewentualne długi.

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować