• 26 października 2021

Czym system certyfikacji WELL różni się od innych?

system certyfikacji

Prym na rynku systemów certyfikacji wielokryterialnej od wielu już lat wiodą LEED i BREEAM. Stanowią one punkt odniesienia dla całej branży budowlanej i deweloperskiej. Dużo mniejszą popularnością cieszy się system WELL. Czym różni się on od swoich konkurentów?

Co wyróżnia system certyfikacji WELL?

Certyfikaty LEED i BREEAM skupiają się na wpływie nieruchomości na środowisko naturalne. Dlatego najważniejszym czynnikiem wpływającym na ich przyznanie jest poziom zużycia energii, który oczywiście ma również finansowy aspekt. Zupełnie inne założenia przyświecają natomiast podmiotowi przyznającemu certyfikat WELL. Kryteria, jakie są wymagane do jego otrzymania, związane są z człowiekiem i mają zapewnić użytkownikom obiektu zdrowie i dobre samopoczucie. Jeśli więc inne systemy zajmują się zużyciem wody, wymaganie WELL dotyczy jej jakości. Nie oznacza to jednak, że spełnienie założeń z tej kategorii jest korzystne tylko dla pracowników. Ponieważ właściwe warunki do wykonywania przez nich obowiązków wpływają pozytywnie na wydajność pracy, przekłada się to na większe zyski dla pracodawcy. Trzeba jednak przyznać, że ze względu na swój nowatorski charakter zasady dotyczące przyznawania certyfikatu WELL mogą wydawać się wyjątkowo wymagające.

Z czego wynika “ludzkie” podejście systemu WELL?

Wartości, które wyrażają się w kryteriach przyznawania certyfikatu WELL nie biorą się znikąd. Są one wynikiem obserwacji trendów zachodzących w biznesie i sposobach zarządzania nieruchomościami. Zauważono, że aż 90% czasu spędzamy w budynkach. Mimo tego faktu wciąż nie zawsze ich głównym założeniem jest zapewnienie komfortu użytkowników. Jest to błąd, którego koszt ponoszą najemcy budynku i zarządcy obiektu. Jeśli powyższą obserwację uzupełnimy o informację o tym, iż 90% kosztów działalności organizacji to koszty ludzkie, powinniśmy w pełni zrozumieć skalę problemu.

Jakie są inne specyficzne cechy systemu certyfikacji WELL?

Budynek posiadający już certyfikat WELL jest poddawany systematycznej weryfikacji od strony spełniania jego kryteriów. Proces ten nazywamy recertyfikacją i jest on przeprowadzany co trzy lata. Testom poddawana jest jakość wody, powietrza i oświetlenia. Wyróżnikiem WELL jest fakt, że wszystkie wymagania systemu są poparte badaniami naukowymi. Dogłębnymi analizami poparty jest również wpływ spełniania wymogów na zdrowie, samopoczucie i jakość pracy zatrudnionych w certyfikowanym budynku osób.

Certyfikat WELL funkcjonuje najczęściej jako uzupełnienie BREEAM i LEED. Dzieje się tak dlatego, że choć bardzo często obejmuje on swoim zainteresowaniem te same obszary zarządzania budynkiem i znajdującymi się w nim urządzeniami, to jednak robi to z zupełnie innej perspektywy. Tą perspektywą, która - jak się okazuje - ma zdecydowanie największe znaczenie dla kosztów firmy, jest optyka człowieka będącego użytkownikiem nieruchomości. Z całą pewnością ten sposób patrzenia na budynek i zarządzanie nim będzie zyskiwał w najbliższym czasie na popularności.

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować

Czym jest e-administracja?

Coraz więcej urzędów i miejsc użyteczności publicznej decyduje się na wprowadzenie usprawnień...