• 19 sierpnia 2022

Profesjonalne systemy detekcji gazu – jak działają i gdzie znajdują zastosowanie?

Wczesne wykrywanie nieszczelności w instalacjach gazowych to podstawa w działaniach prewencyjnych chroniących przed wybuchami i ich skutkami. Ulatniający się gaz stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska, może powodować zatrucia. Profesjonalne systemy detekcji gazów to dzisiaj obowiązkowe wyposażenie m.in. kotłowni w zakładach przemysłowych czy garażów podziemnych. Ich obecność regulują przepisy prawa, dlatego zarówno z uwagi na swoje bezpieczeństwo, jak i po to, aby uniknąć odpowiedzialności karnej, zadbaj o dobre zabezpieczenie w obiekcie, którym zarządzasz.

Jak działają systemy detekcji gazu?

Detekcja gazu w kotłowni czy w podziemnym garażu polega na monitorowaniu obecności gazów i reagowaniu, gdy dojdzie do ich nagromadzenia w niebezpiecznych ilościach. Duże stężenie tlenku węgla, LPG oznacza zagrożenie dla ludzi, stąd tak istotna jest szybka reakcja. W zależności od tego, na jakim działaniu Ci zależy (czy tylko ostrzegającym, czy również interwencyjnym np. sterowanie elementami automatyki, w tym wentylacją) możesz wybrać różne modele urządzeń. Popularnością i zaufaniem cieszą się stacjonarne detektory gazu – czułe i reagujące w krótkim czasie na potencjalne zagrożenie.

Podstawowe funkcje detektorów

Weźmy na przykład detektor tlenku węgla i LPG. To urządzenie oparte na technice mikroprocesorowej, które w swoim podstawowym działaniu sygnalizuje status pracy, informuje o konieczności wykonania rekalibracji czy steruje elementami automatyki. Intuicyjna praca – detekcja uszkodzeń, stanów alarmowych i funkcji testowych sprawia, że urządzenie nie jest skomplikowane w obsłudze, a także cieszy się dużym zaufaniem użytkowników.

Dopasowanie detektora do rodzaju zagrożenia

Wspomnieliśmy o detektorach wykrywających nadmierne stężenie propanu-butanu oraz tlenku węgla. Jednak w zależności od tego, z jakimi gazami masz do czynienia, możesz wybrać też inne urządzenia stacjonarne. Głowice gazometryczne monitorują obecność w atmosferze gazów toksycznych, palnych i tlenu, a także siarkowodoru, metanu, chloru, etanolu czy amoniaku.

Występują w dwóch podstawowych wariantach – do detekcji gazów w obiektach lekko uprzemysłowionych takich jak baseny czy garaże podziemne oraz obiektach przemysłowych takich jak lakiernie czy terminale gazowe.

Sygnalizacja zagrożenia

Detektory, które są czułe na zmiany w składzie powietrza i obecność gazów szkodliwych, odpowiednio szybko i wyraźnie sygnalizują zagrożenie. Moduły sterujące informują o nieprawidłowych stężeniach gazu i uruchamiają procedurę bezpieczeństwa przewidzianą na wypadek takich sytuacji. Centrale alarmowe uruchamiają sygnały dźwiękowe i optyczne, odcinają dopływ niebezpiecznego gazu, wyłączają energię oraz uruchamiają wentylację.

Moduły mają kilka funkcji. Zazwyczaj sygnalizują zasilanie awaryjne, przekroczenie poziomów alarmowych, awarię linii i jej uszkodzenie, programowalne opóźnienie wyjść decyzyjnych.

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować