• 29 maja 2024

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – na czym polega?

​Od 2021 roku przedsiębiorcy, którzy zmagają się z poważnymi problemami finansowymi, w tym z niewypłacalnością, mogą zdecydować się na rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku wielu firm jest to najlepsze rozwiązanie, które pozwala na odzyskanie płynności finansowej.

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to zmodyfikowane postępowanie o zatwierdzenie układu. Modyfikacja ta polega przede wszystkim na zapewnieniu dłużnikowi ochrony przed egzekucją komorniczą, a także na skłonieniu wierzycieli z zabezpieczeniem rzeczowym do zawarcia układu z dłużnikiem. 

Postępowanie to w dużej mierze bazuje na redukcji zadłużenia, zmianie terminów płatności zobowiązań czy wprowadzeniu innych zmian, dzięki którym spłata zobowiązań nie będzie dla dłużnika tak problematyczna. W wielu przypadkach drobne zmiany mogą w istotny sposób wpłynąć na sytuację finansową firmy, a w efekcie – umożliwiają pełną spłatę zadłużenia na nowych warunkach. 

Czym skutkuje takie postępowanie? 

Wśród najważniejszych skutków uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wymienić można między innymi zapewnienie firmie ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi. Wcześniej wszczęte postępowania zostają wstrzymane. Nie jest również możliwe rozpoczynanie nowych postępowań, co z pewnością jest bardzo dobrą wiadomością. 

Jednocześnie postępowanie to chroni przedsiębiorstwo przed sytuacją, w której kluczowi kontrahenci wypowiedzieliby umowy. Mowa tu o umowach kluczowych dla firmy, jak na przykład umowy najmu, umowy z dostawcami czy umowy kredytu i leasingu. 

Należy jednak mieć świadomość, że rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się także z pewnymi ograniczeniami. Dłużnik zostaje ograniczony w zarządzaniu swoim majątkiem. Może on  dokonywać wyłącznie czynności zwykłego zarządu. Do wykonania jakichkolwiek czynności przekraczających ten zakres niezbędne będzie uzyskanie zgody nadzorcy układu. 

Sprawdź, czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie dobrym rozwiązaniem dla Ciebie: https://lipinskikancelaria.pl/uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne/

Czy warto zdecydować się na uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to rozwiązanie, które staje się coraz bardziej popularne. Nic w tym dziwnego – jest to najtańsza, a zarazem najłatwiejsza do przeprowadzenia procedura restrukturyzacyjna. Jednocześnie pozwala ona na uzyskanie naprawdę dobrych rezultatów – przede wszystkim na uchronienie przedsiębiorstwa przed narastaniem problemów finansowych i przed bankructwem. 

Nie ma wątpliwości co do tego, że przedsiębiorcy, których firma znajduje się w trudnej sytuacji, powinni rozważyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. W każdym przypadku jednak niezbędna jest dokładna analiza sytuacji prawno-finansowej firmy. Na tej podstawie bowiem może określić, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze.

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować