• 4 lipca 2022

Ulga termomodernizacyjna w 2019 roku

Jedną z najnowszych ulg podatkowych wprowadzonych w ramach reform podatkowych w 2019 roku, jest tak zwana ulga termomodernizacyjna. Ma ona zwracać uwagę na ważne cele ochrony środowiska i czystego powietrza, w tym konieczności redukcji CO2. Według założeń planu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zmiany mają wpłynąć, między innymi na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jak skorzystać z tej pomocy Państwa? Jakie są zasady i kryteria kwalifikacyjne dla ulgi termomodernizacyjnej w PIT za 2019 rok?

Podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi

Ulga termomodernizacyjna została przeznaczona dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Należy więc zaznaczyć, że program został skierowany do konkretnych osób:

  • właścicieli, nie posiadaczy;

  • budynków mieszkalnych, nie usługowych (przynajmniej w większości co najmniej 70 % budynku;

  • budynków jednorodzinnych, nie wielorodzinnych (ulga nie obejmie więc typowych mieszkań w blokach).

Rodzaje wspieranych inwestycji i wydatków

Ulga termomodernizacyjna jak sama nazwa wskazuje wspiera modernizację dotyczącą ciepła, czy docieplenia. Aby w PIT 2020 odliczyć wydatki na inwestycje, zakupy muszą być prowadzone maksymalnie w zakresie 3 lat od pierwszego wydatku. Ustawa oraz uchwalone do niej akty wykonawcze, w tym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zawiera dokładny katalog możliwie wykorzystywanych materiałów budowlanych, urządzeń i usług.

Ulga ma z założenia służyć ulepszeniom istniejących zabudowań, w celu zmniejszenia ich zapotrzebowania energetycznego i grzewczego zarówno budynku, jak i wody użytkowanej w budynkach mieszkalnych. Inwestycje mogą również dotyczyć szerokiego zakresu uszczelnień i zmian powodujących zmniejszenia strat energii cieplnej. Z założenia wydatki mogą również dotyczyć przyłącz technicznych źródeł ciepła.

Sposoby wyliczeń i limit

Co ważne ustawodawca zaplanował maksymalne odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej dla PIT za 2019 i wszystkich kolejnych. Ma to być górna granica kwoty odliczenia, która nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika.

Pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów i warunków ustawowych, w tym kwoty maksymalnego limitu ulgi, podatnik może odliczać od swojego dochodu całość kwoty wydatków, czyli wszystkie udokumentowane przez siebie wydatki na inwestycje w 100 %.

Sposoby uzyskania pomocy i wykorzystania ulgi w PIT 2020

Ustawa dotycząca zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowiąca o utworzeniu specjalnej ulgi termomodernizacyjnej, weszła w życie już 1 stycznia 2019 roku. Podatnicy mogą więc wykorzystywać ten rodzaj wsparcia już w PIT za 2019 rok, czyli rozliczając deklarację do końca kwietnia 2020 roku. W dużym uproszczeniu pomoc polega na tym, że podatnik musi pokryć wydatki z własnych środków, a następnie pod warunkiem spełnienia określonych warunków i kwalifikacji, będzie mógł odzyskać te pieniądze w ramach obniżenia swojego dochodu, który dalej wpłynie na wyliczenie jego zobowiązania podatkowego. W praktyce, z ulgi będzie można skorzystać w ramach większości znanych formularzy podatkowych PIT 2020 - w tym w PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-28.

Artykuł sponsorowany

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować