• 25 lipca 2024

Jak wygląda sprzedaż mieszkania z darowizny?

​Sprzedaż mieszkania lub domu wiąże się z wieloma formalnościami. Nie można o żadnej zapomnieć, gdyż może to powodować różnego typu problemy i kary pieniężne. Ważne, żeby pamiętać o różnicy pomiędzy sprzedażą mieszkania nabytego przez zakup a tym nabytym w spadku lub w wyniku darowizny.

Sprzedaż mieszkania z darowizny różni się od innych form sprzedaży. Ważna jest znajomość zasad sprzedaży takiej nieruchomości, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Darowizna — co to takiego

Darowizną można nazwać nieodpłatne oddanie nieruchomości innej osobie. Aby przekazać komuś coś w darowiźnie, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Umowa zawarta bez notariusza jest nieważna. Wszystkie umowy dotyczące kupna, sprzedaży bądź darowizny wymagają obecności i zatwierdzenia przez notariusza. Otrzymanie darowizny wiąże się z uiszczeniem podatku od spadków i darowizn. Zwolnione z tego podatku mogą być osoby najbliższe takie jak wstępni, zstępni, małżonkowie. Konieczne jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiedniego zeznania w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgłoszenia zazwyczaj dokonuje notariusz.

Sprzedaż mieszkania z darowizny

Sprzedaż mieszkania z darowizny nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 5 lat, inaczej konieczne będzie zapłacenie 19% podatku dochodowego. Po upływie 5 lat sprzedaż jest zwolniona z podatku dochodowego. Należy pamiętać, że termin ten liczy się od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została podpisana umowa. Brany pod uwagę jest rok podatkowy. Może to być mylące i prowadzić do przedwczesnej sprzedaży nieruchomości. Niestety w takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy. Istnieje możliwość uniknięcia podatku. Wystarczy przeznaczyć uzyskany dochód na własne cele mieszkaniowe takie jak remont. Konieczne jest przedstawienie faktur z remontu do urzędu skarbowego. Innym sposobem na uniknięcie podatku jest przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na spłatę części lub całości kredytu hipotecznego. Kredyt musi być zaciągnięty przed nabyciem darowizny. W tym przypadku urząd skarbowy również wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów.

W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców prawnych, doradców nieruchomości, np. pomoc w sprzedaży nieruchomości od kdn.com.pl.

Formalności

Sprzedaż mieszkania wiąże się z pewnymi formalnościami. Należy pozyskać odpowiednie dokumenty do zawarcia umowy. Konieczna jest wycena nieruchomości i pozyskanie osób zainteresowanych zakupem. Wymaga to poświęcenia dużej ilości czasu. Można wszystko zrobić osobiście lub skorzystać z usług doradcy nieruchomości, który pomoże we wszystkich formalnościach. Doradca nieruchomości pomoże m.in. w:

  • wycenie nieruchomości,
  • pozyskaniu kupca,
  • sprawdzeniu zdolności kredytowej kupującego,
  • załatwieniu wszelkich formalności,
  • pomocy w prowadzeniu sprzedaży na wszystkich etapach.

Profesjonalny doradca pozwoli zaoszczędzić czas i zagwarantuje pomoc w sprzedaży mieszkania z darowizny. Gdy znajdzie się kupiec, można zająć się skompletowaniem wszystkich dokumentów potrzebnych do sprzedaży nieruchomości takich jak wypis z księgi wieczystej, akt notarialny potwierdzający nabycie w drodze darowizny, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i o niezaleganiu w opłatach, a także zaświadczenie o braku osób zameldowanych. Następnie można przystąpić do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży u notariusza.

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować