• 16 czerwca 2024

Nieudana inwestycja – jak uniknąć upadłości firmy?

Upadek firmy stanowi problem nie tylko dla jej właścicieli, ale także dla całego ekosystemu biznesowego. Nieudana inwestycja prowadzi zwykle do nieodwracalnych konsekwencji finansowych i reputacyjnych. Powoduje wyzwania, które narzucają konieczność nauczenia się skutecznego zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych pułapek i zastosowania odpowiednich strategii, które pozwolą uniknąć zamknięcia działalności. Jak chronić stabilność i zapewnić dalsze istnienie przedsiębiorstwu?

Potencjalne powody, przez które firma może upaść

Każda firma istnieje w jednym celu – żeby generować dochód. Problemy działalności gospodarczej zaczynają się w momencie, w którym straty finansowe stają się większe od zarobków. Do tego doprowadzić można na wiele różnych sposobów. Zwykle to konsekwencja:

 • złego zarządzania – brak kontroli nad kosztami, niewłaściwe decyzje inwestycyjne i nadmierne zadłużenie;

 • braku konkurencyjności – niedobór innowacyjnych rozwiązań, wdrażanych w ofertach innych firm działających w tej samej branży;

 • niewłaściwego planowania strategicznego – niedostosowywanie się do dynamicznych warunków rynkowych i zaniedbanie analizy konkurencji;

 • problemów operacyjnych – błędy w zarządzaniu, niedostateczna jakość produktów lub usług, problemy z logistyką i brak wsparcia technologicznego;

 • kłopotów kadrowych – konflikty wewnętrzne i niewykwalifikowani pracownicy, którzy nie mają motywacji do pracy.

Szybka i poprawna identyfikacja tych czynników stanowi kluczowe działanie, które daje szansę na uniknięcie widma upadłości. Przedsiębiorstwa nie wystarczy tylko prowadzić, należy je także stale kontrolować.

Ogłoszenie upadłości firmy – konsekwencje

Ogłoszenie upadłości firmy wiąże się z licznymi konsekwencjami. Likwidacja działalności to tylko wierzchołek góry lodowej, bo poszkodowani stają się wszyscy, nawet ci związani z przedsiębiorstwem pośrednio. Biznesmeni muszą zdać sobie zawczasu znaczenie tego działania, bo powoduje ono:

 • wpływ na interesariuszy – straty poniosą dostawcy, inwestorzy, kredytodawcy i udziałowcy, ponieważ nie otrzymają pełnych płatności za dostarczone produkty lub usługi;

 • niewypłacalność i długi – wierzyciele będą zgłaszać swoje roszczenia, ale ich satysfakcja zostanie ograniczona w zależności od procedur upadłościowych;

 • utratę reputacji – klienci, partnerzy biznesowi i społeczności stracą zaufanie do firmy oraz ich właścicieli, a to utrudni w przyszłości założenie nowego przedsiębiorstwa;

 • konsekwencje prawne – w skrajnych przypadkach dojdzie nawet do sytuacji, w której szefowie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karno-finansowej.

Przebieg procesu upadłościowego i jego skutki nigdy nie są takie same. Wszystko zależy od lokalnych przepisów prawnych, rodzaju upadłości (np. restrukturyzacja lub likwidacja), a także indywidualnej sytuacji finansowej i operacyjnej firmy.

Kredyt konsolidacyjny – sposób na odzyskanie płynności finansowej firmy

Kredyt konsolidacyjny to rodzaj pożyczki, który pozwala na spłatę istniejących zobowiązań poprzez połączenie ich w jedno większe. Wykorzystanie tego produktu bankowego pozwala na:

 • obniżenie miesięcznych płatności – zespolenie kilku różnych długów powoduje wydłużenie okresu spłaty, co zwiększa przystępność raty miesięcznej (staje się ona po prostu niższa);

 • zmniejszenie obciążenia finansowego – niższe oprocentowanie i dostęp do usług dodatkowych;

 • uproszczone zarządzanie – konsolidacja pozwala skoncentrować się na jednym zobowiązaniu, a tym samym ułatwia proces monitorowania i spłaty długu;

 • poprawę relacji z wierzycielami – udane negocjacje zmniejszają ryzyko windykacji i eskalacji problemów.

To prosty sposób na zaoszczędzenie czasu, energii i środków pieniężnych, które przydadzą się do wyprowadzania firmy z kryzysowej sytuacji. Banki przystają na to rozwiązanie chętnie ze względu na wyższe RRSO, które długoterminowo pozwala im więcej zarobić. Przed podjęciem decyzji o konsolidacji warto skonsultować się z ekspertami i specjalistami ds. kredytów, aby dokładnie ocenić potencjalne korzyści i ryzyko.

Z kredytu konsolidacyjnego skorzystać mogą też osoby prywatne, niebędące właścicielami firm. Zainteresowani mogą dowiedzieć się na ten temat więcej w artykule https://deccoria.pl/artykuly/artykuly/kredyty-konsolidacyjne-ile-mozna-miec-i-jak-przeniesc-do-innego-banku-5-13267 – to metoda, która skutecznie pomaga uniknąć egzekucji komorniczej ludziom znajdującym się w złych sytuacjach finansowych.

Odzyskanie pieniędzy z nieudanej inwestycji – czy to możliwe?

Każda inwestycja jest obarczona ryzykiem. Niestety, niektóre z nich bardziej niż pozostałe. Dzieje się tak wtedy, gdy dochodzi do podania fałszywych informacji lub zatajenia kluczowych danych na temat stanu majątkowego przejmowanej spółki. Firma, która została w ten sposób oszukana, nie tylko może dochodzić swoich praw, ale nawet powinna – istnieje duża szansa, że zostanie jej zwrócona duża część kwoty, którą utraciła.

Wymaga to przeprowadzenia dokładnego dochodzenia i zebrania wystarczających dowodów na potencjalne naruszenie prawa. Obejmuje to zwykle wnikliwą analizę dokumentów, audyt finansowy, badanie ksiąg rachunkowych, a potem współpracę z odpowiednimi organami ścigania.

Finansowanie z zewnątrz – poszukiwania nowych partnerów biznesowych

Inną metodę, która pozwala na uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy, stanowi finansowanie zewnętrzne. Iniekcja kapitału przez nowych partnerów biznesowych wniesie do przedsiębiorstwa dodatkowe środki pieniężne, co umożliwi sprostanie bieżącym zobowiązaniom i dalszy rozwój. Pieniędzy tych można użyć między innymi do spłaty długów, inwestycji w doskonalenie produktów i usług oraz modernizacji infrastruktury.

Znalezienie problemów w sposobie funkcjonowania biznesu, skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego, próba odzyskania pieniędzy z nieudanej inwestycji i finansowanie zewnętrzne – to podstawowe kroki, które należy wykonać w celu uniknięcia konieczności zgłaszania upadłości firmy.

Artykuł partnera

Share :

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Może Cię zainteresować