dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Zużycie ciepłej wody, konstruowanie regulaminów rozliczeń, koszt utrzymania nieruchomości, rozliczanie kosztów zużycia mediów oraz zasady konstruowania regulaminów rozliczeń

2008-03-18
O zasadach rozliczania kosztów zarządu związanych z częścią wspólną nieruchomości wspólnej oraz z dostawą świadczeń indywidualnych do poszczególnych lokali nie należy myśleć tuż przed zebraniem, lub co gorsza, na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej. Przypomnijmy o tym na tle pytań zadawanych o zasady r
2010-03-17
Rozliczanie kosztów zużytej wody oparte jest o zawartą umowę i obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy/miasta. Podstawą do wystawienia faktury są wskazania licznika głównego lub określona kwota ryczałtu w m3 na osobę. Sprawa komplikuje się w przypadku budynków wielolokalowych (wielorodzi
2009-12-07
W poprzednim artykule „Czy dostarczanie mediów właścicielom lokali jest obrotem” opisano sprawę sporu wspólnoty mieszkaniowej (właścicieli lokali użytkowych) z Ministrem Finansów, który wydał indywidualną interpretację podatkową stwierdzając, że zaliczki na dostawę mediów do poszczególnych lokali uż
2009-01-19
W naszej wspólnocie na zebraniu pierwszym oraz na późniejszych corocznych zebraniach większością głosów liczoną udziałami, podejmowana jest decyzja, iż koszty zarządu nieruchomością wspólną będą przeliczane na ilość lokali mieszkalnych w naszej nieruchomości. Czy taka uchwala jest prawidłowa? Argume
2009-08-03
Artykuł 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zezwala wspólnocie na zwiększenie obciążeń kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej właścicieli lokali użytkowych, jeśli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Zwykle nie ma problemów z podejmowaniem uchwał zwiększającyc
2009-06-09
Blok 8 rodzinny jeden główny licznik poboru wody który odczytuje gmina. Z ośmiu lokatorów 2 rodziny założyły liczniki w mieszkaniu, pozostali nie mają. Rozliczamy się z gminą z licznika głównego dzieląc zużycie wody na ilość mieszkańców. Lokatorzy posiadający wewnętrzne liczniki chcą by rozliczać ic
2010-01-07
Czytałem poradę, z której wynika, że dłużnikowi nie można odciąć ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Ponieważ nie możemy eksmitować dłużnika, chcemy podjąć takie właśnie czynności nękające i mające przede wszystkim na celu zmniejszenie strat wspólnoty. Zgadzam się, że dłużnikowi nie można odciąć
2008-11-12
Kryteria techniczne i podstawy prawne Zgodnie z przepisem zawartym w art. 45a ust.10 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.― Prawo energetyczne, dalej w tekście zwanej Ustawą (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1504, ze zm.), zarządca budynku wprowadza do stosowania, w formie wewnętrznego „regulaminu rozliczeń” metod
2009-07-02
Przykładowe pytania i odpowiedzi egzaminacyjne dotyczące oceny systemu ogrzewania ciepłej wody  dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. ocena systemu ogrz
2008-05-19
Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. Treść Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r.
2009-08-10
W naszej wspólnocie są dwie hale garażowe stanowiące wyodrębnione lokale i jako takie sprzedane właścicielom, którzy są w/g KW i aktów notarialnych ich współwłaścicielami w odpowiednich częściach. Jednak faktycznie z lokali tych korzystają także inni członkowie wspólnoty Dostęp do pomieszczeń gospod
2009-08-03
Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele mają różne udziały w nieruchomości, natomiast każdy właściciel posiada jednakowy udział w kotłowni (kotłownia jest wydzielonym lokalem użytkowym z osobną księgą wieczystą). Wszystkie lokale mają liczniki co, cwu, zw. W mojej Wspólnocie przy rozli
2010-04-28
Posiadam mieszkanie własnościowe w którym nikt nie mieszka ani nie jest zameldowany (spadek), w innej miejscowości niż mieszkam. Przebywam w nim bardzo, rzadko (czasem w niedzielę). Czy za wywóz śmieci powinnam być obciążana opłatą miesięczną? Proszę o odpowiedź. Odpowiedz: Nie wiem j
2009-01-19
Mieszkam w budynku wielorodzinnym, w którym jest wyodrębnionych 6 mieszkań. Jest więc 6 właścicieli, 6 lokali. Mam w związku z tym kilka pytań: 1. Czy musimy zakładać małą wspólnotę? Czy jest to obowiązek czy prawo? (Do tej pory wszelkie rozliczenia przechodziły przez pierwotnego właściciela nieruc
2009-07-21
Mam pytanie czy we wspólnocie mieszkaniowej musi być uchwalony regulamin rozliczania zużycia zimnej wody i ścieków. Jeśli tak to proszę o podanie jaki przepis prawny to nakazuje. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 6 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowad
2008-05-16
Określenie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. Treść Rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2002 r.
2009-08-04
Mieszkam w bloku ,gdzie 4 lokale są wykupione na własność, pozostałe 20 to lokale komunalne. Każdy lokator założony ma wodomierz, za który co miesiąc jest pobierana zaliczka i raz na 6 miesięcy występuje rozliczenie. Dodatkowo jesteśmy rozliczani z liczników głównych, takich jak: zimna woda, kanaliz
2009-03-06
Jestem członkiem małej wspólnoty (7 lokali). Dotychczas mieliśmy wspólny wodomierz dla całego budynku. Zużycie wody było bardzo duże, bo niektórzy lokatorzy podlewali ogródki, ale koszty były solidarnie równo rozliczane na wszystkie zameldowane osoby. Jestem osobą samotną, mam za sobą kilkuletni pob
2008-04-25
Skutki odsprzedaży mediów w podatku VAT - Refakturowanie Prawo do legalnego rozliczania kosztów odsprzedawanych mediów wypracowano najpierw w orzecznictwie NSA i SN. Dzisiaj nikt nie ma już wątpliwości, że dokonywanie takich rozliczeń jest jak najbardziej dopuszczalne. Owe rozliczenia noszą nazwę „r
2009-11-17
Mam problem z zarządcą nieruchomości. Dokładnie chodzi o umorzenie zadłużenia kilku mieszkańców. Zadłużenie powstało w roku 2008. Poprzedni zarząd nie uznał umorzenia wyżej wymienionego zadłużenia wszystkim mieszkańcom, zadłużenie niektórych przeszło na ten rok. W bieżącym roku nastąpiła zmiana zarz
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: licencjonowany zarządca nieruchomości gdańsk | zarządcy | dla zarządców | remont nieruchomości