dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Wspólnota jako podatnik podatku, podatnik podatku dochodowego, rozliczenia roczne we wspólnocie, zasady rachunkowości

2009-08-04
Przychody ze sprzedaży nieruchomości wydatkowane na adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkalny nie korzystają z ulgi podatkowej. ORZECZENIE Podatnicy (małżonkowie) w 2003 roku sprzedali mieszkanie i złożyli oświdczenie o przeznaczeniu uzyskanego ze sprzedaży przychodu na cele mieszkaniowe, c
2009-12-22
Właściciele prywatnych posesji, które będą wynajmować, mogą być opodatkowani ryczałtem, gdy zgłoszą wybór takiej formy opodatkowania do 20 stycznia - informuje ’Dziennik Gazeta Prawna”. Ryczałtem ewidencjonowanym mogą być opodatkowane przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, pod
2008-08-28
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa
2008-07-04
Właściciel mieszkania ma obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach organowi podatkowemu. Dotyczy to głównie właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych. Obowiązki podatkowe właścicieli mieszkań sprowadzają się do poinformowania organu podatkowego o wystąpieniu okoliczności uzasadniających powst
2009-11-09
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT nakłada na podatników podatku VAT wiele obowiązków, w tym m.in. w zakresie dokonania rejestracji podatkowej. Zanim jednak omówimy ta kwestię, przypomnijmy, że podatnikiem podatku VAT jest każda podmiot dokonujący sprzedaży usługi lub dostawy towaru. Kwota nale
2009-05-25
Pomimo upływu czasu nie ustają pytania wspólnot mieszkaniowych zadawane organom podatkowym w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, tj. na indywidualne zapytanie skierowane do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w sprawie prawidłowości stosowania obowiązku podatk
2008-04-11
Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, właściciele nieruchomości nie muszą się obawiać wprowadzenia w najbliższych latach podatku katastralnego. Wysokość podatku katastralnego uzależniona jest od wartości danej nieruchomości. W Polsce próbowano już kilkakrotnie wprowadzić tę formę opodatkowania, jednak sp
2008-05-16
Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dużą część dochodów własnych gmin, a w szczególności miast, dlatego starają się one zwiększać skuteczność poboru tego podatku. Podatnicy zapominają jednak o złożeniu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dzieje się tak we wspólnotach mie
2009-01-28
Podstawową różnicą pomiędzy umową najmu a umową użyczenia jest nieodpłatność tej ostatniej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (kc), użyczenie jest umową, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie – przez czas oznaczony albo nieoznaczony – na bezpłatne używani
2009-03-13
Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości są zwolnione z PIT, gdy podatnik wykaże, że obejmuje ono rekompensatę za szkody. Właściciele, których nieruchomości były bezpodstawnie wykorzystywane przez inne podmioty, często decydują się na dochodzenie swoich racji przed sądem cywilnym. Wygr
2009-10-05
Na skutek zmiany prawa (patrz art. 33 1 Kodeksu cywilnego) i wydanego w związku z tym orzecznictwa, w tym orzecznictwa Sądu Najwyższego, zmienił się status wspólnoty mieszkaniowej, którą zalicza się w wyniku tych zmian do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, do których stosuje
2009-03-31
Jako administrator wspólnoty mieszkaniowej prowadzę dokumentacje, jednak nie mam uprawnień do dokonywania rozliczeń finansowych - nie mamy księgowej. Natomiast właściciele zmuszają mnie do dokonania rozliczenia, czego samodzielnie nie zrobię. Czy wspólnota ma prawo do takich działań. Czy wspólnota w
2008-01-09
Podatnik, który chce sprzedać mieszkanie bez podatku, powinien dokonać transakcji zbycia po upływie pięciu lat, liczonych od momentu nabycia nieruchomości Przychodami podlegającymi podatkowi dochodowemu od osób fizycznych są m.in. przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia: a) nieruchomości lub
2008-01-09
Rada Warszawy wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z organizacją Euro 2012. Obejmuje ono inwestycje w infrastrukturę hotelową, turystyczną i sportową. Jest pierwsze podatkowe wsparcie dla inwestorów związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Rada Miasta
2008-09-24
Sprzedaż nieruchomości odzyskanych przez właścicieli jest zwolniona z opodatkowania PIT. Ich odzyskanie nie jest nabyciem, lecz przywróceniem pierwotnego posiadania. Pieniądze uzyskane w zamian za utracone mienie są również zwolnione z podatku dochodowego. Właściciele, którzy odzyskali nieruchomości
2008-11-21
Senatorowie chcą, aby premia remontowa i termomodernizacyjna nie były opodatkowane. Dziś Sejm rozpatrzy poprawki senackie do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Aby zwiększyć atrakcyjność premii oraz zachęcić do korzystania z tej formy wsparcia inwestycji, Senat zaproponował zwolnienie
2008-11-21
Otrzymane premie termomodernizacyjne, remontowe oraz kompensacyjne będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Sejm przyjął w piątek senacką poprawkę do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Sejm przyjął również inną poprawkę Senatu, która usuwa wątpliwości, że pojęcie "budy
2008-12-29
W 2009 roku zmienią się zasady rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Osoby, które przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na zakup na przykład nowego mieszkania, nie zapłacą podatku dochodowego. Przewiduje tak znowelizowana ustawa o PIT, która wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. Nowe reguły dotyc
2009-09-21
Wspólnota mieszkaniowa nie musi wystawiać swoim członkom faktur na dostawę mediów Tak wynika z odpowiedzi ministra finansów na zapytanie poselskie nr 4294. Podkreślił w niej, że kwoty wpłacane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także poszczególnych wyodrę
2006-02-04
Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu dostawy wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych? Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu dostawy wody, odprowadzania
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: praktyki z zarządzania nieruchomościami | audytor świadectwa | przekształcenie budynku spółdzielczego we wspólnotę | zasada rachunkowości