dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Ustalenie wysokości wynagrodzenia zarządu lub zarządcy, udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności, mieszkaniec, zebranie

2009-10-29
Mieszkam w bloku w którym jest 51 mieszkań. Jest to wspólnota. Zarząd został wybrany przy podpisywaniu aktów notarialnych (sam siebie wybrał). Również ten zarząd ustalił koszty administrowania i wszystkie zaliczki na poczet tych opłat bez uzgadniania tego ze wspólnotą. Tzn. wrzucił takie kartki info
2008-05-15
Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2008 r. Treść Rozporządzenia z 25 lutego 2008 r.
2009-02-18
Dnia 5-go stycznia br. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej, w obecności pani Notariusz, zwołane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, która administruję budynkiem. Powodem zebrania była zmiana udziałów. Okazało się, że powierzchnia użytkowa lokali jest o 1,40 m mniejsza , niż to wykazano w KW. W
2008-06-30
Należę do spółdzielni mieszkaniowej. Uważam, że nasz zarząd nie działa dobrze i marnotrawi nasze pieniądze. Stawki, jakie płacimy ze eksploatację, są zmienne i mało „uchwytne”. Czy istnieje możliwość skontrolowania, czy stawki eksploatacyjne nie są zawyżone z tego powodu, że zarząd pokrywa nimi kosz
2008-11-12
Jeżeli budynek wykorzystywany w działalności gospodarczej jest remontowany nie powoduje to prawa podatnika do płacenia niższego podatku od nieruchomości – wynika z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Za związane z prowadzoną działalnością gospodarczą uznaje się grunty, budynki
2009-04-24
Czy wspólnota ma prawo podjąć uchwałę o wysokości zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej niezgodnie z ustawą o własności lokali tzn. nie od wielkości udziałów tylko np. obciąża się każdy lokal równo. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali, każdy c
2008-01-16
Od nowego roku gminy mają obowiązek publikacji informacji o stawkach czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. I choć ze względu na brak przepisów wykonawczych wypełnienie tego zadania jest na razie niemożliwe, to już teraz trzeba zacząć gromadzić niezbędn
2008-05-08
Wysokość czynszu w budynkach komunalnych nie może zależeć od wieku budynków, tylko od ich ogólnego stanu technicznego, a programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin nie mogą naruszać zasad ustawowych – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Podstawą takiego orzeczenia stał się zaskarżony program
2009-01-28
Na podstawie jakiego dokumentu (uchwała, umowa-zlecenie) powinien otrzymać wynagrodzenie członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który został wybrany spoza grona właścicieli lokali? Jak obliczyć podatek dochodowy i inne potrącenia od wynagrodzenia w/w członka zarządu i na podstawie jakich przepisów
2006-08-31
Na koniec każdego roku spółdzielnie mieszkaniowe będą informowały o wysokości długu osoby zajmujące zadłużone lokale - wynika z noweli rozporządzenia, przyjętej we wtorek przez Radę Ministrów. Rozporządzenie dotyczy rozliczeń spółdzielni mieszkaniowych z bankami, z tytułu przejściowego wykupienia ze
2009-07-21
Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca nadesłał mi rozliczenie inwestycji w zakresie termomodernizacji i budowy instalacji c.o. w budynku. Wynika z niej, że zaciągnięty przez wspólnotę kredyt nie wystarczył i powstało zadłużenie wobec wykonawców robót. Jeden z wykonawców uzyskał sądowy n
2010-02-23
Spółka jest właścicielem zasobów mieszkaniowych. Czy przeprowadzenie zmiany wysokości czynszów, które na dzień dzisiejszy wynoszą od 0,60 do 1,50 zł., wymaga podania podstawy prawnej? Jeżeli tak to jakiej? Odpowiedź: Odpowiedzi udziela „wprost” ustawa a dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokat
2009-04-29
Czy możliwe jest uzyskanie dopłat do likwidacji azbestu przy remoncie dachu przez wspólnotę i w jakiej wysokości. Jakie warunki trzeba spełnić aby dopłatę uzyskać. ODPOWIEDŹ: O dofinansowanie likwidacji azbestu można ubiegać się urzędzie gminy - gminne wydziały ochrony środowiska mogą udzielić w
2009-06-29
Ministerstwo Infrastruktury przypomina licencjonowanym zarządcom nieruchomości o zbliżającym się kolejnym terminie wykonania obowiązku wynikającego z przepisu art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). Przepis ten n
2009-08-17
Zarząd wspólnoty chce powierzyć administrowanie nieruchomością osobie fizycznej - członkowi zarządu, który nie jest członkiem wspólnoty. Czy ta osoba musi mieć licencję zarządcy? Czy członek zarządu będący jednocześnie członkiem wspólnoty może administrować "swoją" nieruchomością bez licencji zarząd
2008-01-07
Zaczyna się sezon rocznych zebrań we wspólnotach mieszkaniowych. Właściciele decydują na nich m.in. o opłatach i remontach Roczne zebranie obowiązkowo zwołuje się w dużych wspólnotach mieszkaniowych, czyli liczących powyżej siedmiu lokali, i to w pierwszym kwartale każdego roku. Zorganizowanie go na
2007-10-22
Niektórzy mieszkańcy ziem zachodnich jeszcze do tej pory nie uregulowali przysługujących im praw własności do zajmowanych nieruchomości. Zamiast obawiać się utraty majątków na rzecz przedwojennych właścicieli, powinni sami dopełnić formalności, aby zostać ich pełnoprawnymi właścicielami. Po wojnie
2008-09-16
Jak napisano wyżej, jedyną podstawę prawną wynagrodzenia dla członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej stanowi podjęta w danej sprawie uchwała wspólnoty mieszkaniowej. Niewywiązanie się w terminie z przyjętego wobec członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej zobowiązania finansowego powinno być wykazane
2008-08-07
Małżonek, który po zawarciu umowy rozszerzającej wspólność ustawową stał się współwłaścicielem nieruchomości, nie zapłaci PIT ze sprzedaży lokalu, jeśli od nabycia minęło pięć lat. Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła kwestię, czy przy zbyciu mieszkania objętego umową rozszerzającą wspólność mają
2007-05-01
Poniżej przedstawiamy prawa i obowiązki wspólwłaścicieli. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Warto tu zwrócić uwagę na sformułowanie "współkorzystania", które oznacza, że właściciel nie może korzystać ze wspólnych c
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: szkolenie dla zarządców | audytor energetyczny | rachunkowość we wspólnocie | obowiązkowe przeglądy nieruchomości w katowicach