dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Szkolenia dla zarządców, rozliczenia we wspólnotach mieszkaniowych, sprawozdania finansowe, ustawa o własności lokali

2008-05-14
Właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem balkonów stanowiących pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu, a wydatki na remonty i konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu, obciążają wspólno
2008-05-27
Specjaliści od nieruchomości będą musieli co roku odbywać kursy, szkolenia i seminaria Dziś wchodzi w życie rozporządzenie z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (DzU nr 80,
2009-06-02
Specjaliści od nieruchomości będą musieli co roku odbywać kursy, szkolenia i seminaria – przypomina „Rzeczpospolita”. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarzą
2010-02-09
Nieruchomość sąsiednia w stosunku do nieruchomości wspólnej, na której posadowiony jest budynek wspólnoty mieszkaniowej, będąca współwłasnością właścicieli lokali nie stanowi nieruchomości wspólnej. Ponadto składnikiem tym nie może być udział we współwłasności nieruchomości sąsiedniej – wynika z uch
2008-05-15
Finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. Treść Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.
2009-02-16
Mieszkam w budynku 2-klatkowym, gdzie jest 16-tu właścicieli, w której nie funkcjonuje ani wybrany przez właścicieli lokali zarząd, ani zarządca. W klatce w której mieszkam znajduje się 8-u właścicieli. Jeden właściciel lokalu zwołał zebranie właścicieli by postanowić o utworzeniu składki na cele re
2009-05-15
Wiele wspólnot mieszkaniowych ma w swoim budynku garaże wielostanowiskowe. Ta bardzo przydatna mieszkańcom część budynku sprawia jednak wspólnotom mieszkaniowym niemałe problemy związane z właściwym zarządzaniem. Miejsce postojowe Miejsce postojowe jest nowoczesną formą garażu spotykaną w nowych
2010-05-07
Prawo i orzecznictwo gwarantuje właścicielom lokali rozliczanie zaliczek wpłacanych na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej w celu utrzymania części wspólnej nieruchomości wspólnej oraz zaliczek wnoszonych na dostawę energii i innych mediów do ich lokali. Poza normą ogólną Kodeksu cywilnego kwe
2008-02-27
Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowała propozycję blisko 20 zmian przepisów, które niebawem zostaną oficjalnie przekazane do Ministerstwa Infrastruktury – donosi „Gazeta Prawna”. Jednym z najważniejszych postulatów Krajowej Rady jest przywrócenie możliwości ustanawiania spółdzielczych własnościowych
2009-11-12
Proszę o informację jakie są wymagane przeglądy budynków mieszkalnych wielorodzinnych we wspólnotach mieszkaniowych i co wchodzi w zakres tych przeglądów. Odpowiedź: Wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków i instalacji określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: Art. 62.
2007-05-01
1. Czym jest wspólnota mieszkaniowa? 1. Czym jest wspólnota mieszkaniowa?Zgodnie z definicją zawartą art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r., numer 80, pozycja 903) wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w
2008-07-21
Spółdzielnie mieszkaniowe będą miały więcej czasu na przygotowanie lokalu do wykupu. Stanie się też znów możliwe przekształcanie mieszkań lokatorskich we własnościowe Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Ma ona zastąpić obecną, powszechnie krytykowaną.
2009-09-07
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. (usm) oprócz znanej już szeroko niekonstytucyjności przepisów dotyczących sprzedawania mieszkań „za złotówkę”, zawiera szereg przepisów mogących wywoływać problemy interpretacji prawnej w praktyce stosowania tej ustawy lub
2008-05-15
Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania - Ustawa z dnia 8 września 2006 r. Treść Ustawy z dnia 8 września 2006 r.
2008-05-16
Zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. Treść Rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2006  r.
2008-05-16
Wzór formularza zbiorczego rozliczenia dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2003 r. Treść Rozporządzenia z dnia 5 marca 2003 r.
2008-05-28
 Własność lokali - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)   tekst ujednolicony   Rozdział 1 Przepisy ogólne   Art. 1. 1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej wła
2008-05-15
 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Treść Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
2008-05-15
 Zmiana niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości - Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. Treść Ustawy z 7 lipca 2005 r.
2009-01-12
Zarządca otrzymał od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej uchwałę, która nie była zgodna z ustawą o własności lokali. Jak powinien postąpić Zarządca? Czy miał obowiązek przekazać tę uchwałę do podpisu do pozostałych właścicieli? To, czy uchwała jest zgodna z prawem, może rozstrzygnąć jedynie sąd. Jeśli z
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: szkoleniem dla zarządców nieruchomości | dokumentacja prac konserwacyjnych | builddesk partner | szkolenia dla zarządcy