dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Sporządzanie sprawozdań zarządu wspólnoty, przepisy ustawy o własności lokali, szkoleń dla zarządców, przebiegi zebrań

2007-05-01
1. Czym jest wspólnota mieszkaniowa? 1. Czym jest wspólnota mieszkaniowa?Zgodnie z definicją zawartą art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r., numer 80, pozycja 903) wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w
2009-01-12
Zarządca otrzymał od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej uchwałę, która nie była zgodna z ustawą o własności lokali. Jak powinien postąpić Zarządca? Czy miał obowiązek przekazać tę uchwałę do podpisu do pozostałych właścicieli? To, czy uchwała jest zgodna z prawem, może rozstrzygnąć jedynie sąd. Jeśli z
2007-12-11
Zgodnie z artykułem 41. kodeksu cywilnego siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Wspólnota mieszkaniowa jest określana mianem „ułomnej osoby prawnej”, stosuje się więc do niej większość przepisów dotyczących osób prawnych. Siedzibą wspólnoty jest więc m
2008-02-27
Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowała propozycję blisko 20 zmian przepisów, które niebawem zostaną oficjalnie przekazane do Ministerstwa Infrastruktury – donosi „Gazeta Prawna”. Jednym z najważniejszych postulatów Krajowej Rady jest przywrócenie możliwości ustanawiania spółdzielczych własnościowych
2008-09-16
Przy kierowaniu sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowaniu jej a także przy działaniu z upoważnienia wspólnoty mieszkaniowej na podstawie podjętych uchwał zarząd wspólnoty zajmuje się różnymi zagadnieniami z zakresu jej działania, wykonując je w imieniu wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa moż
2009-01-08
Rezygnacja z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej wymaga podjęcia stosownej uchwały przez wspólnotę. W przypadku trzyosobowego zarządu wspólnota musi zaakceptować również fakt zmniejszenia liczebności zarządu. Od pewnego czasu jestem członkiem trzyosobowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej
2009-07-06
W dużych wspólnotach mieszkaniowych, powyżej 7 lokali, właściciele lokali są zobowiązani z mocy art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) do wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej (jednoosobowego lub wieloosobowego), oczywiście o ile nie
2008-02-04
Roczne zebranie we wspólnocie to dobra okazja dla właścicieli, żeby odwołać zarząd, z którego nie są zadowoleni, i powołać nowy. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić Sposób odwołania zarządu zależy od sposobu jego powołania. Mówią o tym art. 18 i 20 ustawy o własności lokali (dalej ustawa). Właściciele mo
2008-11-12
Zgodnie z art. 30 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18.1 (dalej: „notarialny zarządca”), ma obowiązek co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale, zwołać zebranie ogółu właśc
2008-12-10
Właściciel dwóch sąsiednich lokali w nieruchomości, w której jest „duża” wspólnota mieszkaniowa, chce te lokale połączyć, także fizycznie, poprzez wstawienie drzwi pomiędzy nimi (w ścianie nośnej). Na zebraniu problem przedstawił i uzyskał akceptację wyrażoną uchwałą podjętą większością udziałów. P
2010-01-15
30 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1779). Nowelizacja jest konsekwencją wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 16/08), który uznał za niezgodn
2009-01-28
Na podstawie jakiego dokumentu (uchwała, umowa-zlecenie) powinien otrzymać wynagrodzenie członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który został wybrany spoza grona właścicieli lokali? Jak obliczyć podatek dochodowy i inne potrącenia od wynagrodzenia w/w członka zarządu i na podstawie jakich przepisów
2009-07-21
Mieszkam w bloku ośmiorodzinnym. Jako jedyna rodzina, nie wykupiliśmy mieszkania. Z tego powodu jesteśmy (mama ,tata, 16-letni brat i ja-21 lat) regularnie wyzywani, poniżani, zastraszani i szykanowani przez dwie rodziny należące do członków Wspólnoty Mieszkaniowej: ok. 86 letnią wdowę oraz obecną p
2009-07-24
Czy można odrzucić wniosek uchwały zgłoszony przez członka wspólnoty do Zarządu? Jestem członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Kilkoro mieszkańców notorycznie łamie regulamin , oraz Kodeks wykroczeń parkując samochody na trawnikach ,oraz chodnikach. Próbowałam interweniować w tej sprawie, rozmow
2008-01-16
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, do stosowania  jej procedur  zobowiązane są  również  inne podmioty niż wymienione  w ust. 1 [art. 4], jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub bezpośred
2008-07-30
24 lipca br. Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Podstawową przesłanką proponowanej nowelizacji jest eliminacja głównych barier inwesty
2009-06-26
Jesteśmy deweloperem, w jednym z wybudowanych przez nas budynków, zostały nie sprzedane 3 garaże oraz kilka mieszkań. W umowie przedwstępnej na wybudowanie lokalu istnieje zapis, iż ;..do dnia pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarząd nieruchomością wspólną na zasadach określonych w Ustawi
2009-07-31
Jeśli członek Zarządu Wspólnoty składa na piśmie rezygnację z pełnienia funkcji to konieczna jest Uchwała, czy wystarczy jeśli Zarząd zawiadomi na piśmie członków Wspólnoty? ODPOWIEDŹ: Rezygnacja członka Zarządu, podobnie jak jego wybór, wymaga uchwały wspólnoty. Jest to prawnie uzasadnione (art
2009-09-09
Jestem członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Obecnie Zarząd składa się z 3 osób. Nieruchomością Zarządza firma zewnętrzna. Chciałbym przejąć obowiązki od tej firmy. Mam zgodę pozostałych członków Zarządu. Mam zamiar zarejestrować działalność w Urzędzie. Za pracę będę pobierał wynagrodzenie. Czy
2009-10-19
Czy członek wspólnoty (współwłaściciel nieruchomości) może udzielić indywidualnego pełnomocnictwa osobie trzeciej (np. prawnikowi, księgowemu) aby ta w jego imieniu przeprowadziła kontrolę zarządu? Tym samym czy takiego pełnomocnictwa jednej osobie nie może udzielić kilka osób jednocześnie? Czy jedy
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: kob | sprawozdania finansowe | obowiązki zarządcy warszawa | szkoleń dla zarządców nieruchomości