dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Specjalistów d. techniczno - budowlanych, lokator, koszty eksploatacji budynków, działów obsługi technicznej i administracyjnej lokali mieszkalnych i użytkowych

2008-12-01
Ceny świadectw charakterystyki energetycznej są trudne do oszacowania. Ostateczny koszt uzyskania świadectwa będzie pochodną czynników takich jak: wielkość budynku, jego przeznaczenie, stopień skomplikowania budynku, kompletność istniejącej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku, a także liczby
2008-12-01
Obecnie, według szacunków, uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielna całość techniczno użytkową posiada około 80 tys. osób. Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane są to osoby posiadające up
2008-01-23
Wydatki na mieszkanie stanowią drugą po żywności pozycję wśród wydatków w budżetach polskich rodzin. Wyniosły one w 2006 r. 147 zł na osobę miesięcznie i stanowiły 19,8% przeciętnych wydatków – według badań GUS dotyczących ok. 30 tys. gospodarstw domowych w Polsce. „Ekonomizacja” gospodarki mieszkan
2007-03-19
Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się opłaty roczne. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za
2008-09-26
Osoby, które wzięły kredyt na kupno mieszkania lub budowę domu, powinny sprawdzić, czy zaciągając nowy kredyt na spłatę starego, nie uzyskają obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. Kredyt refinansowy na spłatę starego zobowiązania możemy uzyskać w tym samym banku, w którym spłacamy stare zobowiązanie
2009-01-09
Ogromna większość, bo aż 94 procent Polaków inwestuje w dom lub mieszkanie mając na uwadze potrzeby własne i rodziny - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rockwool Polska. 5 procent z nas buduje nieruchomość pod wynajem lub traktuje ją jako lokatę kapitału. Dla osób budujących dom lub kupują
2007-04-18
Ocenia się, że w krajach Unii Europejskiej zużycie energii w budynkach kształtuje się obecnie na poziomie około 40 % całkowitego zużycia energii. W budynkach mieszkalnych energia jest zużywana przede wszystkim na ogrzewanie i ewentualnie chłodzenie pomieszczeń (około 60 %), podgrzanie wody (około 25
2010-04-21
Gmina w latach 1962-64 wybudowała budynek wielorodzinny. Cały zakres prac inwestycyjnych prowadziła firma zewnętrzna na zlecenie uprzedniego magistratu. Po wybudowaniu bloku administrację zlecono spółce komunalnej, której nie przekazano żadnej dokumentacji technicznej, zgody na użytkowanie, projekt
2009-03-06
Jestem współwłaścicielem nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzą też lokale użytkowe i mam w związku z tym parę pytań przed tegorocznym zebraniem: 1. Czy zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej od właścicieli tych lokali użytkowych są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2009-09-07
Świadomość wyboru właściwego i skutecznego sposobu wentylacji budynków mieszkalnych, od dawna jest celem działania naszych projektantów, coraz powszechniej zakorzenia się też w umysłach zarządców budynków, jak również bezpośrednio inwestorów i osób eksploatujących obiekty. Wybór pomiędzy wentylacją
2008-07-09
W ciągu 8 lat z powodu złego stanu trzeba będzie wyburzyć 40 tys. budynków, w których znajduje się 200 tys. mieszkań. Ministerstwo Infrastruktury (MI) chce poprawić stan techniczny budynków mieszkalnych w Polsce. Resort przygotował projekt poprawki do ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termorenowacyj
2008-09-01
ZMIANA PRAWA - Państwowe przedsiębiorstwa pozbywają się kłopotliwych lokali, przekazując je gminom. Gdy samorządy odmawiały darowizny, o przejęciu decydował sąd. Po nowelizacji przepisów gminy będą decydowały o tym samodzielnie. ANALIZA Podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu posłowi
2010-01-18
Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wojewoda Mazowiecki jest zobowiązany - ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późń. zm.) -
2007-12-06
Do 1994 roku obowiązywała ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe, która w sposób specyficzny regulowała zasady gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym. Istniała instytucja „przydziału” mieszkań, czynsze były ustalane centralnie przez Radę Ministrów, a wszystko działo się w oparciu
2008-03-25
Właściciel lokalu dążąc do niekorzystnej dla lokatora zmiany czynszu najmu mieszkania musi zachować określone warunki wynikające z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, chyba że zawarta umowa ma charakter najmu okazjonalnego. W tym ostatnim przypadku sprawa jest dużo prostsza. Kiedy najem ok
2008-10-22
21 października 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Jednym z ważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji us
2008-01-17
Jak dochodzić należności na drodze sądowej... W przypadku, gdy najemca nie realizuje postanowień podpisanej umowy najmu w zakresie regulowania czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, właściciel może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z art. 5051 Kodek
2008-09-08
Sejm w piątkowym głosowaniu znowelizował ustawę o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. W głosowaniu wzięło udział 419 posłów. Za głosowało 416, a przeciw 3.   Nowelizacja zakłada, że gminy będą samodzielnie decydować o tym, czy chcą przejąć nie
2009-11-12
Proszę o informację jakie są wymagane przeglądy budynków mieszkalnych wielorodzinnych we wspólnotach mieszkaniowych i co wchodzi w zakres tych przeglądów. Odpowiedź: Wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków i instalacji określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: Art. 62.
2009-06-24
O stawce podatku od nieruchomości dla budynków, w pierwszej kolejności decyduje ewidencja gruntów i budynków. Jeśli jej nie ma, o stawce podatku przesądzają kryteria przyjęte w prawie budowlanym – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa, która trafiła na wokandę sądu dotyczyła interpretacji podat
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: nowy portal dla zarządców | dabek | administrator budynków wielolokalowych szczecin | koszty wspólnot mieszkaniowych.