dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, ustawa o własności lokali, podatnik podatku dochodowego, rozliczenia roczne we wspólnocie

2010-02-08
Sposoby obliczenia rocznego dochodu zwolnionego i opodatkowanego podatkiem dochodowym. Zeznanie roczne CIT-8 Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym także wspólnoty mieszkaniowe muszą złożyć do końca marca 2010 r. zeznanie roczne CIT-8 i w tym terminie zapłacić podatek. Warto pamię
2010-05-07
Prawo i orzecznictwo gwarantuje właścicielom lokali rozliczanie zaliczek wpłacanych na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej w celu utrzymania części wspólnej nieruchomości wspólnej oraz zaliczek wnoszonych na dostawę energii i innych mediów do ich lokali. Poza normą ogólną Kodeksu cywilnego kwe
2008-10-28
Na roczne rozliczenie podatku dochodowego z najmu mamy czas do 31 stycznia lub 31 kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty oraz wypełnić formularze podatkowe. Do końca roku pozostały jeszcze co prawda ponad dwa miesiące, ale już teraz powinniśmy zacząć się przy
2008-12-05
Na roczne rozliczenie podatku dochodowego z najmu mamy czas do 31 stycznia lub 31 kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty oraz wypełnić formularze podatkowe. Do końca roku pozostały jeszcze prawie miesiąc , ale już teraz powinniśmy zacząć się przygotowywać do
2008-05-16
Zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. Treść Rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2006  r.
2008-05-16
Wzór formularza zbiorczego rozliczenia dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2003 r. Treść Rozporządzenia z dnia 5 marca 2003 r.
2009-12-21
Rozliczenia przychodów i kosztów podatkowych pod koniec roku podatkowego zależy od rodzaju wpływów i zakupów. Część z nich zostanie przyporządkowana do 2010 roku, a część powinna zostać rozliczona w 2009 roku. Przychody Wspólnoty i spółdzielnie mogą osiągać przychody z wielu źródeł, jednak wię
2009-12-03
Członkowie wspólnoty mieszkaniowej, którzy wykupili na własność lokal w budynku komunalnym, nie posiadają tytułu własności do części działki, na której posadowiona jest nieruchomość, ale dysponują oni prawem użytkowania wieczystego działki w części odpowiadającej procentowemu udziałowi powierzchni p
2008-09-15
Mieszkańcy, którzy chcą, aby ich lokale były już ogrzewane, powinni interweniować u swojego zarządcy nieruchomości. U niego należy też kwestionować rozliczenia za ciepło Zaczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim problemy – zimno w mieszkaniach i kwestionowanie wysokości opłat za ciepło. Większość spó
2009-04-14
Jestem członkiem dużej wspólnoty, wszyscy piszą o dłużnikach a ja mam pytanie - co zrobić gdy zarząd nie rozlicza zaliczek zgodnie z przeznaczeniem a rozliczenia są niejasne i brak wyjaśnień dot. nadpłat lub niedopłat. Pisma nie odnoszą skutku czy tylko zostaje droga sądowa i
2009-08-04
Przychody ze sprzedaży nieruchomości wydatkowane na adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkalny nie korzystają z ulgi podatkowej. ORZECZENIE Podatnicy (małżonkowie) w 2003 roku sprzedali mieszkanie i złożyli oświdczenie o przeznaczeniu uzyskanego ze sprzedaży przychodu na cele mieszkaniowe, c
2009-05-22
Wspólnota uchwaliła zwiększenie obciążenia dla jednego właściciela za korzystanie z 1 pomieszczenia piwnicy (część wspólna). Zwiększyła zaliczkę na koszty bieżącego rozliczenia. Jak przypisać temu właścicielowi koszt, gdyż program rozliczający koszty przypisuje je do posiadanych udziałów. Czy zwięk
2007-04-12
Parking wspólnoty mieszkaniowej bloku... Tabliczki z takimi informacjami pojawiają się coraz częściej. Kto i na jakich zasadach może pozostawiać tam auta i czy ktoś może zarządać, by miejsce na takim parkingu zwolnić? Pojawiające się tabliczki informujące, że parking należy do wspólnoty budzi wiele
2008-01-17
Przez rozpoczęciem rozmów z bankiem najlepiej zlecić wykonanie audytu szacunkowego. Koszt jest niewielki a uzyskanie wyniki pozwalają uzyskać informacje o: przewidywanych kosztach termomodernizacji, o wymaganym udziale własnym oraz czy można z oszczędności spłacić kredyt? Czy wspólnota mieszkaniowa
2009-09-07
Habitat for Humanity (HfH) to międzynarodowa pozarządowa organizacja, której celem jest pomoc niezamożnym rodzinom w wybudowaniu własnego mieszkania. Działa w około 100 krajach, w których zbudowała ponad 300 tysięcy domów. Habitat for Humanity znaczy w dosłownym tłumaczeniu „środowisko naturalne dla
2008-02-27
Krajowa Rada Spółdzielcza przygotowała propozycję blisko 20 zmian przepisów, które niebawem zostaną oficjalnie przekazane do Ministerstwa Infrastruktury – donosi „Gazeta Prawna”. Jednym z najważniejszych postulatów Krajowej Rady jest przywrócenie możliwości ustanawiania spółdzielczych własnościowych
2006-06-06
  Wyodrębnianie i sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych rozpoczęło się w Polsce w latach 70-tych XX wieku, w nieruchomościach należących do Skarbu Państwa, w których mieszkańcy posiadali tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w postaci umowy najmu. (tzw. lokale komunalne). Lokale mieszkalne jak
2007-09-14
W niniejszym artykule zajmiemy się problematyką ubezpieczeń majątku Wspólnot Mieszkaniowych. Zacznijmy od elementarnego ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych. Jest to absolutne minimum, które powinna posiadać każda WM niezależnie od stanu jej konta. Jednakże decydując się na zakup
2008-01-17
W niniejszym artykule zajmiemy się problematyką ubezpieczeń majątku Wspólnot Mieszkaniowych. Zacznijmy od elementarnego ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych. Jest to absolutne minimum, które powinna posiadać każda WM niezależnie od stanu jej konta. Jednakże decydując się na za
2007-05-01
Występują dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych mała oraz duża. Mała – w której liczba wyodrębnionych lokali nie jest większa niż siedem. Dla takich wspólnot mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Jednak właściciele takiej wspólnoty mogą z
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: szkolenie audyt energetyczny | remonty | kurs świadectwa charakterystyki energetycznej budynku | formalności związane z utrzymaniem i obsługą nieruchomości wielolokalowych kraków