dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Rozliczanie zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości, rozliczaniem zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości, regulaminy rozliczeń, rozliczanie kosztów zużycia mediów

2008-05-05
Dwa pytania związane z wpłatami na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Po pierwsze, kto jest uprawniony do ustalania wysokości należnych wpłat od gminy na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej? Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej na podstawie uchwał wspólnoty? Nadmieniam, że chodzi o tzw. no
2009-01-19
W naszej wspólnocie na zebraniu pierwszym oraz na późniejszych corocznych zebraniach większością głosów liczoną udziałami, podejmowana jest decyzja, iż koszty zarządu nieruchomością wspólną będą przeliczane na ilość lokali mieszkalnych w naszej nieruchomości. Czy taka uchwala jest prawidłowa? Argume
2009-08-03
Artykuł 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zezwala wspólnocie na zwiększenie obciążeń kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej właścicieli lokali użytkowych, jeśli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Zwykle nie ma problemów z podejmowaniem uchwał zwiększającyc
2009-12-07
W poprzednim artykule „Czy dostarczanie mediów właścicielom lokali jest obrotem” opisano sprawę sporu wspólnoty mieszkaniowej (właścicieli lokali użytkowych) z Ministrem Finansów, który wydał indywidualną interpretację podatkową stwierdzając, że zaliczki na dostawę mediów do poszczególnych lokali uż
2010-02-08
W 2008 roku wydatki na mieszkanie w kwocie 171 zł per capita miesięcznie stanowiły 18,9% łącznych wydatków polskich gospodarstw domowych. W innych latach udział wydatków na mieszkanie w ich ogóle stanowił: 7,5% w 1990 r., 16,9% w 1995 r., 17,8% w 2000 r., a najwyższy udział (21,0%) wystąpił w 2003
2007-04-24
Od dnia 1 stycznia 2007 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Nowelizacja ta miała na celu m.in. zrealizowanie Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2005
2008-10-09
Ważnym elementem świadectwa energetycznego będzie wskaźnik pokazujący roczne zapotrzebowanie na energię wyrażone w zużytych kilowatach na metr kwadratowy w skali roku. Wpłynie on na cenę mieszkania.   Gazeta Prawna dotarła do projektów rozporządzeń do prawa budowlanego, które umożliwią wydawani
2008-10-15
Ważnym elementem świadectwa energetycznego będzie wskaźnik pokazujący roczne zapotrzebowanie na energię wyrażone w zużytych kilowatach na metr kwadratowy w skali roku. Wpłynie on na cenę mieszkania. Gazeta Prawna dotarła do projektów rozporządzeń do prawa budowlanego, które umożliwią wydawanie od 1
2010-04-19
Wysokie koszty ogrzewania budynków są rezultatem nadmiernego zużycia energii. W przeszłości nie przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii. Wtedy przepisy budowlane nie stawiały wysokich wymagań w tej dziedzinie a energia była tania. Wysokie koszty ogrzewania budynków są rezultatem n
2007-10-09
Przez kilka lat Gmina, która jest jeszcze właścicielem 1 mieszkania należącym do naszej wspólnoty płaciła tzw. czynsz na koszty utrzymania i remonty wg. uchwały Zebrania WM. W tym roku żąda od nas wystawiania rachunków. Obawiamy się czy nie będziemy musieli odprowadzać podatku od wystawianych rachun
2010-01-21
Członkowie naszej wspólnoty mają rozbieżne zdania, na temat kosztów utrzymania hal garażowych stanowiących wydzielone lokale, sprzedane właścicielom w drodze spisania aktu notarialnego. Samochody wjeżdżają do hal pokonując dwie bramy: bramka w ogrodzeniu posesji i brama-drzwi garażowe. Bardzo proszę
2008-11-12
Kryteria techniczne i podstawy prawne Zgodnie z przepisem zawartym w art. 45a ust.10 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.― Prawo energetyczne, dalej w tekście zwanej Ustawą (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1504, ze zm.), zarządca budynku wprowadza do stosowania, w formie wewnętrznego „regulaminu rozliczeń” metod
2010-03-17
Rozliczanie kosztów zużytej wody oparte jest o zawartą umowę i obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy/miasta. Podstawą do wystawienia faktury są wskazania licznika głównego lub określona kwota ryczałtu w m3 na osobę. Sprawa komplikuje się w przypadku budynków wielolokalowych (wielorodzi
2006-03-31
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych wszyscy członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości wspólnej w częściach przypadających na ich lokal
2009-08-03
Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele mają różne udziały w nieruchomości, natomiast każdy właściciel posiada jednakowy udział w kotłowni (kotłownia jest wydzielonym lokalem użytkowym z osobną księgą wieczystą). Wszystkie lokale mają liczniki co, cwu, zw. W mojej Wspólnocie przy rozli
2009-02-19
Kupując nieruchomość należy liczyć się z dodatkowymi wydatkami i zarezerwować na nie środki. Trzeba będzie zapłacić taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty za wpisy w księdze wieczystej. Często dojdą do tego wynagrodzenie pośrednika oraz opłaty związane z zaciągnięciem kredytu
2009-04-24
Czy wspólnota ma prawo podjąć uchwałę o wysokości zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej niezgodnie z ustawą o własności lokali tzn. nie od wielkości udziałów tylko np. obciąża się każdy lokal równo. ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali, każdy c
2009-02-23
Z dniem 1 grudnia 2008 r. do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono duże zmiany. Część z nich objęła niektóre zasady rozliczania podatku VAT. Związek z czynnościami opodatkowanymi Rozliczenie podatku naliczonego oznacza albo prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo
2009-12-18
Interesuje mnie sposób naliczania zaliczek na zimną wodę i wywóz nieczystości. Kiedy zarządcą był miejscowy KZGM, koszt za 1m3 wody wynosił 4,53 zł, natomiast kiedy KZGM zaczął zarządzać tylko mieszkaniami miasta, cena 1m3 wzrosła nieznacznie, natomiast zarządca mieszkań wspólnoty (firma prywatna )
2009-07-01
W Lewinie Brzeskim (miejscowość na Opolszczyźnie) Gmina zleciła wykonanie kilkunastu inwentaryzacji budynków "dla celów sprzedaży", gdyż takowych nie posiadała, a sprzedaż mieszkań w latach ubiegłych (poprzednia władza) odbywała się w oparciu o bliżej nieokreślone dokumenty. Osoba, która obecnie wyk
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: wspólnota mieszkaniowa nabywa i sprzedaje majątek trwały | rozliczenia roczne we wspólnocie | protokół kontroli | zarządzanie nieruchomościami szczecin