dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Remontowanie klatek schodowych, wpis do książki obiektu, przepisy a prawo budowlane, odpowiedzialność karna zarządcy

2008-06-16
W życiu, także zawodowym, trudno o ludzi ideały. Dobrze, że coraz częściej spotyka się osoby ambitne, które wytrwale i konsekwentnie do ideału zmierzają, z najrozmaitszych powodów. Zarządcy chcą zyskać szacunek właścicieli nieruchomości, wiedząc, że jako dobrzy fachowcy będą więcej zarabiać, a bez k
2009-08-12
Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej która obejmuje jedną klatkę bloku. Inne klatki również stanowią odrębne wspólnoty którym zarządza ten sam zarządca. Wykonaliśmy ocieplenie naszej klatki a teraz kolejne klatki ocieplają swoje. Problem polega na tym, że ekipa remontowa nadal korzysta z naszej
2009-06-19
Statystyki dotyczące katastrof budowlanych pokazują, że coraz częściej mają one miejsce nie podczas budowy, przebudowy czy remontu obiektów, ale w trakcie ich użytkowania. W 2008 roku uległo zniszczeniu 1113 budynków, spośród których aż 1067 było eksploatowanych. Głównym „winowajcą” tych katastrof
2008-02-21
Jednak tym razem nie będzie to komisja śledcza, a przyjazna. Bublami w prawie budowlanym komisja „Przyjazne Państwo” będzie szczególnie zainteresowana. Jak wynika z raportu Banku Światowego "Doing Business", w Polsce uzyskanie pozwolenia na budowę zajmuje 308 dni i wymaga 30 procedur. Dla porównania
2008-08-27
Sejm nie przygotował nowelizacji zakwestionowanej przez TK ustawy o gwarancji zapłaty. Teraz szykuje przepisy, które utrudnią firmom budowlanym uzyskanie należności. • Czy strony umowy budowlanej - inwestor i wykonawca - powinny przedstawiać zabezpieczenia swoich zobowiązań finansowych? - Obie
2009-07-17
Sejm znowelizował w czwartek Prawo budowlane. Zgodnie z nim, świadectwa energetyczne budynków i lokali będą mogły wystawiać osoby, które ukończyły studia magisterskie lub inżynierskie na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. W głosowaniu wzięło u
2007-12-06
IV. MIESZKANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYMWymagania dotyczące przystosowania do użytkowania przez osoby niepełnosprawne Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwane dalej WT-2002 (zm. w 2004 r.), określają wymagania dotyczące dostępności do mieszkań i należących do nich
2008-03-17
Przystosowanie garaży dla samochodów osobowych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne W niniejszym artykule zostały przedstawione i skomentowane przepisy działu III rozdz. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiad
2008-04-24
Elementy budowlane i wyposażenia technicznego zapewniające bezpieczeństwo użytkowania osobom niepełnosprawnym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, zm. 2003 r. nr 33,
2007-08-28
Im dłużej czekamy na wpis do księgi wieczystej, tym wyższe płacimy ubezpieczenie pomostowe. A tych wydatków nie da się uniknąć. Aby kupić lokum na kredyt, musimy złożyć i opłacić we właściwym sądzie wieczystoksięgowym wniosek o ustanowienie hipoteki. A jednym z zabezpieczeń kredytu hipotecznego jest
2007-12-06
To, że zarządca powierzył prace wykonawcze profesjonalistom, nie zwalnia go z odpowiedzialności za szkody wynikłe z ich działań, jeżeli szkoda wyrządzona została jego własnym zaniedbaniem – uznał Sąd Apelacyjny. W sprawie, która trafiła na wokandę sądu, w budynku należącym do spółdzielni mieszkaniow
2006-05-15
Centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości prowadzi Minister Infrastruktury. Zawsze gdy mamy wątpliwości na stronie internetowej Ministerstwa (www.mi.gov.pl) można sprawdzić, czy dana osoba posiada uprawnienia lub licencję zawodową.
2008-08-25
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
2007-04-16
 Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek posiadania dokumentacji technicznej budynku, której wspólnoty z reguły nie mają. Ostatnia nowela do ustawy o własności lokali zobowiązała zarząd lub zarządcę do prowadzenia i przechowywania dokumentacji technicznej nieruchomości (budowl
2008-01-11
Likwidację zebrań przedstawicieli oraz nakaz prowadzenia stron internetowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zakwestionował wczoraj rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zakwestionował niektóre przepisy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowy
2008-04-28
We władzach spółdzielni nie zasiądą ludzie, którzy przez swoją działalność mogą zaszkodzić jej interesom, np. przedsiębiorcy budowlani W Sejmie jest już prezydencki projekt nowych przepisów ustrojowych dla spółdzielni. Zastąpi on obecne prawo spółdzielcze. Projekt zawiera wyłącznie przepisy ogólne
2009-04-02
Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego są uregulowane w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. "w sprawie książki obiektu budowlanego" (Dz. U. 120/2003, poz. 1134). Oto fragment rozporządzenia określający wzór książki obiektu budowlanego: § 2. Książka pow
2008-02-05
Z dniem 31 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66). Rozporządzenie zawiera regulacje dotyc
2008-10-03
Nieprecyzyjne przepisy są przyczyną rozbieżnych orzeczeń sądowych w identycznych sprawach – pisze notariusz Maciej Piwowarski Pragnę zwrócić uwagę na funkcjonowanie ustawy z 28 lutego 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 167, poz 1398; dalej: ustawa) w części dotyczącej postępo
2008-05-07
Współwłasność nieruchomości, np. kamienicy z kilkoma lokalami, może być zniesiona przez ustanowienie odrębnej własności tych lokali, jednak wpis odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej dokonany na podstawie takiego postanowienia ma charakter konstytutywny, czyli odrębna własność nie powstaje
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: finanse i księgowość dla spółdzielni mieszkaniowych w gdańsku | koszty wspólnoty mieszkaniowej | kob | okresowa kontrola budynku