dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Realizacje zadań wspólnoty mieszkaniowej, , przygotowania do zebrań wspólnot mieszkaniowych, sprawozdanie zarządu wspólnoty

2008-11-12
Zgodnie z art. 30 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18.1 (dalej: „notarialny zarządca”), ma obowiązek co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale, zwołać zebranie ogółu właśc
2008-09-16
Przy kierowaniu sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowaniu jej a także przy działaniu z upoważnienia wspólnoty mieszkaniowej na podstawie podjętych uchwał zarząd wspólnoty zajmuje się różnymi zagadnieniami z zakresu jej działania, wykonując je w imieniu wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa moż
2009-01-08
Rezygnacja z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej wymaga podjęcia stosownej uchwały przez wspólnotę. W przypadku trzyosobowego zarządu wspólnota musi zaakceptować również fakt zmniejszenia liczebności zarządu. Od pewnego czasu jestem członkiem trzyosobowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej
2009-07-06
W dużych wspólnotach mieszkaniowych, powyżej 7 lokali, właściciele lokali są zobowiązani z mocy art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) do wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej (jednoosobowego lub wieloosobowego), oczywiście o ile nie
2009-01-28
Na podstawie jakiego dokumentu (uchwała, umowa-zlecenie) powinien otrzymać wynagrodzenie członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który został wybrany spoza grona właścicieli lokali? Jak obliczyć podatek dochodowy i inne potrącenia od wynagrodzenia w/w członka zarządu i na podstawie jakich przepisów
2009-07-21
Mieszkam w bloku ośmiorodzinnym. Jako jedyna rodzina, nie wykupiliśmy mieszkania. Z tego powodu jesteśmy (mama ,tata, 16-letni brat i ja-21 lat) regularnie wyzywani, poniżani, zastraszani i szykanowani przez dwie rodziny należące do członków Wspólnoty Mieszkaniowej: ok. 86 letnią wdowę oraz obecną p
2007-12-11
Zgodnie z artykułem 41. kodeksu cywilnego siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Wspólnota mieszkaniowa jest określana mianem „ułomnej osoby prawnej”, stosuje się więc do niej większość przepisów dotyczących osób prawnych. Siedzibą wspólnoty jest więc m
2006-04-26
Ustawa  o własności lokali  przewiduje dwie możliwości reprezentowania wspólnoty - reprezentować mogą ją: 1.  Właściciele (art. 19 ustawy) Istnieje możliwość reprezentacji przez właścicieli poszczególnych lokali tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wyodrębnionych lokali w danej nieruchomości jest ni
2009-05-08
Czy muszę być we wspólnocie mieszkaniowej!!! Otóż mieszkam w starym budownictwie, w dość zdewastowanym domu (są dwie klatki, w każdej po dwa piętra, w mojej obecnie mieszka tylko trzech lokatorów ze mną włącznie).   Do tej pory wszystkie sprawy dotyczące lokalu załatwiałam z administratorem ADM. Ost
2009-01-20
W ostatnich latach z rejestrów sądowych wykreślono kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych i zjawisko to narasta. Niewykluczone, że to skutek zaostrzenia przepisów prawa upadłościowego. Obecnie wystarczy przecież jedna niezapłacona w terminie faktura, aby sąd mógł się przychylić do wniosku wierzyc
2008-01-07
Interpretacje prawne Wspólnota płacić nie musi, stowarzyszenie – tak Stowarzyszenie Społeczny Komitet Blokowy Właścicieli Mieszkań w Staszowie gromadzi na koncie bankowym wpłaty swoich członków na fundusz remontowy. Pieniądze są przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie prac niezbędnych do zabezpiecz
2008-01-23
Dochody, które wspólnota mieszkaniowa przeznaczała na utrzymanie basenu, nie korzystały ze zwolnienia od podatku - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi uzyskiwane przez osoby prawne, których zadaniem jest administrowanie nieruchomościami w im
2010-02-12
Kompetencje wspólnoty mieszkaniowej jej zarządu i zarządcy w świetle przepisów oraz co z tego wynika Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w odniesieniu do wspólnot „dużych” (ponad 7 lokali) stwierdza, że: 1. jeśli wspólnota nie powierzy „notarialnie” zarządzania nieruchomością ws
2010-05-12
Wspólnota mieszkaniowa nie musi płacić podatku dochodowego od osób prawnych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których do wspólnot mieszkaniowych zastosowanie znajdzie ustawa o VAT. Zasadniczo bez podatku Zasadą jest wyłączenie stosowania ustawy o VAT w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie
2008-02-04
Roczne zebranie we wspólnocie to dobra okazja dla właścicieli, żeby odwołać zarząd, z którego nie są zadowoleni, i powołać nowy. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić Sposób odwołania zarządu zależy od sposobu jego powołania. Mówią o tym art. 18 i 20 ustawy o własności lokali (dalej ustawa). Właściciele mo
2008-12-10
Właściciel dwóch sąsiednich lokali w nieruchomości, w której jest „duża” wspólnota mieszkaniowa, chce te lokale połączyć, także fizycznie, poprzez wstawienie drzwi pomiędzy nimi (w ścianie nośnej). Na zebraniu problem przedstawił i uzyskał akceptację wyrażoną uchwałą podjętą większością udziałów. P
2009-09-21
We wcześniejszych artykułach pisano o konieczności prowadzenia ewidencji rachunkowej we wspólnocie mieszkaniowej, a także o konieczności przyjęcia przez wspólnotę mieszkaniową zasad rachunkowości oraz o potrzebie przyjęcia planu kont niezbędnego do prowadzenia księgowości odpowiednio do uwarunkowań
2009-10-09
Czy mogę domagać się od Zarządu wspólnoty mieszkaniowej: 1. Ponownych oględzin mojego mieszkania w związku z zalaniem i wątpliwości co do poprawności wydanej opinii? Mieszkam na 5 piętrze, nade mną znajduje się m.in. mieszkanie + taras osoby prywatnej, a także część wspólna (komin, etc.). Wg pana, k
2008-02-19
Już z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego zbycia, a nie dopiero z chwilą jego wpisu do księgi wieczystej, nowy właściciel ma wszystkie prawa członka wspólnoty mieszkaniowej – wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Orzeczenie to ma bardzo duże znaczenie dla zarządców zajm
2010-02-05
Wiele wspólnot mieszkaniowych ma problemy z ustaleniem zasad ruchu drogowego i parkowania samochodów na swoim terenie i często ustala te zasady sprzecznie z prawem. Osiedla zwłaszcza w dużych miastach „duszą się” od nadmiaru samochodów. Chyba na żadnym nie ma tylu miejsc parkingowych, co samochodów
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: administracja spółdzielni mieszkaniowej bródno | cykl odcinków pt fizyka budowli z builddesk | szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych | zarządca