dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Przeglądy techniczne budynków i urządzeń, Wspólnota mieszkaniowa nabywa i sprzedaje majątek trwały, Realizacja transakcji,

2008-10-06
Czy wspólnota mieszkaniowa posiada majątek własny, odrębny od majątku członków wspólnoty? A jeśli tak, to czy może sprzedać część tego majątku? Czy wystarczy do tego decyzja zarządu, czy też transakcja taka wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków wspólnoty? Janusz Gdański - ek
2008-07-07
Środki zgromadzone na funduszu remontowym mogą stanowić majątek własny wspólnoty mieszkaniowej. Przychody funduszu remontowego niewydane w danym roku będą wówczas przychodami funduszu w roku następnym. Trwa okres zebrań rocznych we wspólnotach mieszkaniowych. Jest zatem okazja, by uporządkować statu
2008-12-15
Wspólnota mieszkaniowa to coś w rodzaju zrzeszenia właścicieli mieszkań żyjących w jednym budynku. Powstaje, bo ktoś musi się zajmować blokiem jako całością - płacić rachunki za światło na klatce schodowej czy podwórku, dbać o remont dachu, jeśli zacznie przeciekać itp. Wspólnoty się nie zakłada.
2009-11-12
Proszę o informację jakie są wymagane przeglądy budynków mieszkalnych wielorodzinnych we wspólnotach mieszkaniowych i co wchodzi w zakres tych przeglądów. Odpowiedź: Wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków i instalacji określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: Art. 62.
2007-11-19
Nie zakłada się jej. Aby powstała, wystarczy dwóch właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej ani swojego odrębnego majątku. Wszystko, co posiada, należy do właścicieli Zazwyczaj do powołania do życia nowej instytucji niezbędna jest wizyta w sądzie lub w urzędzie. Ze wspólnotami m
2007-11-19
Nie zakłada się jej. Aby powstała, wystarczy dwóch właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej ani swojego odrębnego majątku. Wszystko, co posiada, należy do właścicieli Zazwyczaj do powołania do życia nowej instytucji niezbędna jest wizyta w sądzie lub w urzędzie. Ze wspólnotami m
2009-10-05
Rozliczenia finansowe i podatkowe wspólnoty mieszkaniowej. 1.Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot prawa i podatnik Zagadnienia szczegółowe: Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa , uprawnienia i odpowiedzialność. Odrębność osoby ustawowej od właścicieli lokali, odrębność finansowa i poda
2008-06-03
Obowiązująca od roku ustawa, która umożliwiła spółdzielcom nabycie mieszkań za symboliczną złotówkę, spowodowała wzrost zainteresowania wspólnotami mieszkaniowymi. - Najczęściej z roszczeniami o utworzenie wspólnoty występują mieszkańcy spółdzielni molochów - tłumaczy Jan Borecki, prezes Spółdzielni
2008-12-15
Decyzje wspólnoty zapadają tzw. absolutną większością głosów. Ponad połowa udziałowców wspólnoty (a nie uczestników zebrania) musi więc być za.   Czy to oznacza, że każdy właściciel ma jeden głos? Nie do końca i nie zawsze. Możliwe są dwie metody liczenia głosów. • Decyzje zapadają większością
2009-01-09
Zagadnienia związane ze schronami usytuowanymi w budynkach mieszkalnych regulowało do 1 lipca 2004 r. rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. Nr 93, poz.429), stanowiące jedynie ogólnie o celu, w jakim przygotowuje się budowle ochronne. Był to jedyny akt
2009-10-05
Na skutek zmiany prawa (patrz art. 33 1 Kodeksu cywilnego) i wydanego w związku z tym orzecznictwa, w tym orzecznictwa Sądu Najwyższego, zmienił się status wspólnoty mieszkaniowej, którą zalicza się w wyniku tych zmian do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, do których stosuje
2008-06-13
Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych są podatnikami podatku od nieruchomości od powierzchni lokali oraz od gruntu i części wspólnych budynku. We wspólnotach mieszkaniowych znajdują się części wspólne, z których korzystają właściciele mieszkań. Chodzi przykładowo o klatki schodowe, stry
2009-06-04
Sąd administracyjny uznał, iż podział kosztów utrzymania lokali użytkowych przez wspólnotę nie jest obrotem i nie podlega opodatkowaniu. Eksperci uważają, że to absurd. Centra handlowe nie miałyby bowiem prawa - rozliczając koszty zakupu energii elektrycznej na poszczególnych najemców, którymi są za
2008-02-19
Wspólnota mieszkaniowa może posiadać majątek własny, odrębny od majątku jej członków – właścicieli poszczególnych lokali – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. W doktrynie prawa, ale również w orzecznictwie Sądu Najwyższego, istniał dotychczas spór, czy wspólnota mieszkaniowa może nabywać majątek dla
2008-03-13
Sąd Najwyższy w powiększonym siedmioosobowym składzie położył kres rozbieżnościom stwierdzając, że wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Art. 6 ustawy o własności lokali stanowi wprawdzie, że wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozy
2009-12-29
Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota powstaje z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości. Wspólnota powstaje z mocy prawa, dlatego do jej utworzenia nie jest potrzebna uchwała właścic
2007-06-25
Decyzje o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego lub termomodernizacyjnego przez wspólnotę mieszkaniową należą do najważniejszych decyzji jakie mogą wystąpić w historii wspólnoty, dlatego odpowiednie przygotowanie i przemyślane działania pomogą uniknąć wśród mieszkańców niepotrzebnych nieporozumień i k
2007-05-01
1. Czym jest wspólnota mieszkaniowa? 1. Czym jest wspólnota mieszkaniowa?Zgodnie z definicją zawartą art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r., numer 80, pozycja 903) wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w
2010-02-05
Kupiłam mieszkanie w bloku, w którym utworzona jest wspólnota mieszkaniowa - 20 mieszkań. I w związku z tym mam kilka pytań dotyczących tego, co ja powinnam teraz zrobić, co sprawdzić (czy np. wspólnota nie jest zadłużona?) itp? Wspomnę, że za dane mieszkanie płaci się czynsz i składkę na fundusz re
2008-10-10
W dniu 7 marca 2008 roku zapadła uchwała Sądu Najwyższego dotycząca remontu balkonów. Orzeczenie precyzuje w jakim zakresie właściciel balkonu, a w jakim wspólnota mieszkaniowa, partycypują w kosztach ich remontów. Wspólnota mieszkaniowa winna ponosić koszty remontu i konserwacji elementów konstrukc
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych | nadzór budowlany | kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych szczecin | zarządzanie bezpieczeństwem budynków