dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Fundusz termomodernizacyjny, warunkami termomodernizacji, finansowania termomodernizacji, termomodernizacją

2009-05-28
Program remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych jest elementem programu mieszkaniowego rządu, który ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, w szczególności zaś części wspólnych budynków mieszkalnych. Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku
2010-01-26
Premie na przeprowadzenie termomodernizacji przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Warunkiem skorzystania z premii jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów realizacji inwestycji. Część zaciągniętego kredytu spłacana jes
2008-09-10
Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162) z późniejszymi zmianami utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Termomodernizacji. Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomode
2008-04-24
Uzyskanie właściwego mikroklimatu pomieszczeń w budynku, czyli tzw. komfortu cieplnego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii, a więc i kosztów ogrzewania, związane jest z dwoma czynnikami. Są to: 1)     właściwa ochrona cieplna przegród budowlanych, czyli izolacja termiczna i szcz
2008-10-16
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra infrastruktury (druk numer 321, www.sejm.gov.pl). Cel nowej ustawy Nowe założenia do programu remontów i termomodernizacji zostały opracowane w celu poprawy stanu technicznego istniejących
2008-10-16
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra infrastruktury (druk numer 321, www.sejm.gov.pl). Cel nowej ustawy Nowe założenia do programu remontów i termomodernizacji zostały opracowane w celu poprawy stanu technicznego istniejących
2009-01-08
Nowy zapis daje możliwość otrzymania premii remontowej i kompensacyjnej. Premia ta będzie przeznaczona wyłącznie na remont starych budynków wielorodzinnych wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r. i przyznawaną będzie tylko raz na spłatę kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia remontowego. U
2009-12-09
W wyniku przeprowadzonego remontu sezonowe zużycie gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania zmniejszyło się prawie dwukrotnie. Ponadto znacznie poprawił się komfort cieplny mieszkania. Nasze wyobrażenie o efekcie cieplnym i oszczędności ciepła się sprawdziły – podkreślają Karolewiczowie.
2009-01-08
Nowy zapis daje możliwość otrzymania premii remontowej i kompensacyjnej. Premia ta będzie przeznaczona wyłącznie na remont starych budynków wielorodzinnych wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r. i przyznawaną będzie tylko raz na spłatę kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia remontowego. U
2010-04-19
Wysokie koszty ogrzewania budynków są rezultatem nadmiernego zużycia energii. W przeszłości nie przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii. Wtedy przepisy budowlane nie stawiały wysokich wymagań w tej dziedzinie a energia była tania. Wysokie koszty ogrzewania budynków są rezultatem n
2008-02-20
Właściciele i zarządcy starych budynków mieszkalnych będą mogli ubiegać się o przyznanie premii remontowej. Będzie ona polegała na dofinansowaniu spłaty 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na remont. Poprawi to stan techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego. Premia przeznaczona będzie wyłącznie
2009-03-23
19 marca br. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, stanowiąca podstawę prawną rządowego programu poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Program ten integruje dotychczasowy program te
2009-01-08
Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Treść ustawy o
2009-01-06
Najprawdopodobniej już w pierwszym kwartale 2009r. wejdzie w życie ustawa z 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadzi prostsze zasady przyznawania pomocy ze środków budżetu państwa. Nie będzie wymogu długości okresu kredytowania i wysokości
2009-05-05
Docieplamy budynek. Jesteśmy już na ukończeniu prac. Jeden z właścicieli nie pozwala na docieplenie ścian na balkonie. Korzystamy z pożyczki funduszu termomodernizacji. Jeśli nie wykonamy wszystkich prac stracimy premię. Nie docierają do niego żadne argumenty. Wcześniej podpisał się za modernizacją,
2008-12-01
Kierunki pokrewne w zakresie audytu energetycznego Zgodnie z przepisami dotyczącymi standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki, kierunki studiów
2009-09-10
Warto pamiętać, że Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 /98, 76/2001) stworzyła nową formę wspierania przez budżet państwa procesu zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach. Podstawą uzyskania premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia 25% kredytu jest zre
2008-06-04
Zgoda na budowę może być wydana tylko w zakresie, na jaki pozwalają warunki zabudowy, a jego adresatem nie może być spółka cywilna, lecz tylko jej wspólnicy Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II OSK 599-602/07). Ponieważ cztery pozwolenia na budowę osiedla Słowicza w podwarszawski
2008-11-10
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec oraz firma Europejskie Centrum Inwestycyjne tworzą nowy fundusz inwestycyjny nieruchomości ECI-Skarbiec Real Estate FIZAN Będzie on inwestował w bezpieczne i dobrej jakości przedsięwzięcia komercyjne, takie jak obiekty biurowe, logistyczno-produkcyjne, ce
2008-09-02
Na co mogą być wydawane pieniądze zgromadzone na funduszu remontowym? Moim zdaniem – tylko na remonty. Tymczasem w mojej spółdzielni mylone jest przeznaczenie tych pieniędzy i są one wydatkowane na różne inne cele, np. na modernizacje. Moim zdaniem nie jest to to samo, co remont. W tym przypadku cho
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: zaliczka | audyt energetyczny | zarządzanie nieruchomościami | studia podyplomowe audyt energetyczny