dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Działów obsługi technicznej i administracyjnej lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządcy, nadzór budowlany, Nowy portal dla zarządców

2007-03-19
Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się opłaty roczne. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za
2010-04-20
Nadzór budowlany sprawdzi nie tylko formalną dokumentację materiałów budowlanych, ale także zbada, czy spełniają one właściwości deklarowane przez producenta. Z rynku znikną kruszące się cegły, pękające dachówki czy zaprawy murarskie, które nie nadają się do użycia. Kontrolerzy nadzoru budowlanego b
2009-03-06
Jestem współwłaścicielem nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzą też lokale użytkowe i mam w związku z tym parę pytań przed tegorocznym zebraniem: 1. Czy zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej od właścicieli tych lokali użytkowych są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2007-12-06
Do 1994 roku obowiązywała ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe, która w sposób specyficzny regulowała zasady gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym. Istniała instytucja „przydziału” mieszkań, czynsze były ustalane centralnie przez Radę Ministrów, a wszystko działo się w oparciu
2008-01-23
Wydatki na mieszkanie stanowią drugą po żywności pozycję wśród wydatków w budżetach polskich rodzin. Wyniosły one w 2006 r. 147 zł na osobę miesięcznie i stanowiły 19,8% przeciętnych wydatków – według badań GUS dotyczących ok. 30 tys. gospodarstw domowych w Polsce. „Ekonomizacja” gospodarki mieszkan
2008-03-25
Właściciel lokalu dążąc do niekorzystnej dla lokatora zmiany czynszu najmu mieszkania musi zachować określone warunki wynikające z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, chyba że zawarta umowa ma charakter najmu okazjonalnego. W tym ostatnim przypadku sprawa jest dużo prostsza. Kiedy najem ok
2008-10-22
21 października 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Jednym z ważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji us
2008-01-17
Jak dochodzić należności na drodze sądowej... W przypadku, gdy najemca nie realizuje postanowień podpisanej umowy najmu w zakresie regulowania czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, właściciel może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z art. 5051 Kodek
2010-01-15
30 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1779). Nowelizacja jest konsekwencją wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 16/08), który uznał za niezgodn
2006-09-27
Mimo że mieszkań powstaje wciąż za mało, niewykluczone, że będzie jeszcze gorzej. Ustawa, która ma ułatwić deweloperom inwestowanie, może całkowicie sparaliżować rynek budowlany. – Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w niezmienionej formie, za dwa lata obudzimy się z ręką w nocniku. Możliwy jest całko
2008-06-13
Kredyt budowlany nie musi być zabezpieczony w formie wpisu hipoteki do księgi wieczystej, ale musi być przeznaczony na sfinansowanie budowy lub przebudowy nieruchomości. W praktyce nie ma większej różnicy między kredytami budowlanymi i hipotecznymi, o ile tylko istnieje możliwość ustanowienia wpisu
2008-09-26
Osoby, które wzięły kredyt na kupno mieszkania lub budowę domu, powinny sprawdzić, czy zaciągając nowy kredyt na spłatę starego, nie uzyskają obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. Kredyt refinansowy na spłatę starego zobowiązania możemy uzyskać w tym samym banku, w którym spłacamy stare zobowiązanie
2010-02-12
Organ administracji dokonujący wymeldowania uprawniony jest jedynie do badania, czy określona osoba faktycznie opuściła lokal i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się oraz czy opuszczenie to ma charakter dobrowolny i trwały – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Zgodni
2008-12-01
Ceny świadectw charakterystyki energetycznej są trudne do oszacowania. Ostateczny koszt uzyskania świadectwa będzie pochodną czynników takich jak: wielkość budynku, jego przeznaczenie, stopień skomplikowania budynku, kompletność istniejącej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku, a także liczby
2008-08-19
Komornicy sprzedają nieruchomości za bezcen, posługując się nieaktualnymi operatami szacunkowymi. Dłużnicy i wierzyciele wnoszą skargi, ale sądy mimo ustawowego obowiązku nie reagują. Wiadomości o egzekucyjnych licytacjach docierają do ograniczonej liczby osób. Egzekucja z nieruchomości jest najba
2010-05-01
Oprócz nowego rekordzisty w Lotto jednym z najciekawszych wydarzeń rozpoczynającego się w piątek długiego majowego weekendu była informacja o krawcu z Warszawy, który przez długie lata podając się za inspektora nadzoru budowlanego, kontrolował wiele inwestycji budowlanych. Wśród opiniowanych przez
2009-04-21
Gmina nie może w pozwie przeciwko użytkownikowi wieczystemu domagać się dodatkowej opłaty rocznej ustalonej decyzją podjętą na podstawie art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami – uznał Sąd Najwyższy. Zgodnie art. 62 ustawy o gospodarce nieruchomościami w umowie wieczystego użytkowania musi być
2008-12-01
Obecnie, według szacunków, uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielna całość techniczno użytkową posiada około 80 tys. osób. Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane są to osoby posiadające up
2007-12-21
Niemal 684 tys. mieszkań było w trakcie budowy pod koniec października – wynika z danych GUS. Choć to niewielki wzrost w stosunku do 2006 r. (o 8,2 proc.), przyspieszenie w budownictwie mieszkaniowym jest coraz wyraźniejsze - informuje "Rzeczpospolita". W trzech kwartałach tego roku rozpoczęto budow
2007-08-31
Nadzór bankowy znów poważnie zastanawia się nad kolejnymi ograniczeniami dla banków, które zbyt lekką ręką oferują klientom kredyty hipoteczne. Choć ceny nieruchomości stanęły ostatnio w miejscu, bankowy boom na kredyty nie zwalnia ani na chwilę. W lipcu pożyczyliśmy pod hipotekę aż 5,2 mld zł - cz
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: jakością usług firm sprzątających | świadectwa energetyczne | w szkoleniach | szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych