dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |

Działów obsługi technicznej i administracyjnej lokali mieszkalnych i użytkowych, nadzór budowlany, eksploatacja budynków, bezpieczeństwo

2007-03-19
Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się opłaty roczne. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za
2007-03-15
Nieodpowiednie posługiwanie się ogniem, wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, a także wyładowania atmosferyczne – to zgodnie z danymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej najczęstsze przyczyny pożarów. Według danych PSP tylko przez pierwszych dziesięć mi
2010-04-20
Nadzór budowlany sprawdzi nie tylko formalną dokumentację materiałów budowlanych, ale także zbada, czy spełniają one właściwości deklarowane przez producenta. Z rynku znikną kruszące się cegły, pękające dachówki czy zaprawy murarskie, które nie nadają się do użycia. Kontrolerzy nadzoru budowlanego b
2008-12-01
Ceny świadectw charakterystyki energetycznej są trudne do oszacowania. Ostateczny koszt uzyskania świadectwa będzie pochodną czynników takich jak: wielkość budynku, jego przeznaczenie, stopień skomplikowania budynku, kompletność istniejącej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku, a także liczby
2008-12-01
Obecnie, według szacunków, uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielna całość techniczno użytkową posiada około 80 tys. osób. Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane są to osoby posiadające up
2007-03-20
ZMIANA PRAWA Grzywny powyżej 1 tyś. zł lub więzienie za nie odśnieżenie dachu oraz powołanie okręgowych inspekcji nadzoru budowlanego - przewiduje nowelizacja prawa budowlanego Jak podaje Gazeta Prawna - Wczoraj posłowie debatowali nad projektem zmian w ustawie Prawo budowlane. Zwiększa on obowiązk
2009-03-06
Jestem współwłaścicielem nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzą też lokale użytkowe i mam w związku z tym parę pytań przed tegorocznym zebraniem: 1. Czy zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej od właścicieli tych lokali użytkowych są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2009-09-07
Świadomość wyboru właściwego i skutecznego sposobu wentylacji budynków mieszkalnych, od dawna jest celem działania naszych projektantów, coraz powszechniej zakorzenia się też w umysłach zarządców budynków, jak również bezpośrednio inwestorów i osób eksploatujących obiekty. Wybór pomiędzy wentylacją
2008-07-09
W ciągu 8 lat z powodu złego stanu trzeba będzie wyburzyć 40 tys. budynków, w których znajduje się 200 tys. mieszkań. Ministerstwo Infrastruktury (MI) chce poprawić stan techniczny budynków mieszkalnych w Polsce. Resort przygotował projekt poprawki do ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termorenowacyj
2008-09-01
ZMIANA PRAWA - Państwowe przedsiębiorstwa pozbywają się kłopotliwych lokali, przekazując je gminom. Gdy samorządy odmawiały darowizny, o przejęciu decydował sąd. Po nowelizacji przepisów gminy będą decydowały o tym samodzielnie. ANALIZA Podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu posłowi
2010-01-18
Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wojewoda Mazowiecki jest zobowiązany - ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późń. zm.) -
2007-12-06
Do 1994 roku obowiązywała ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe, która w sposób specyficzny regulowała zasady gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym. Istniała instytucja „przydziału” mieszkań, czynsze były ustalane centralnie przez Radę Ministrów, a wszystko działo się w oparciu
2008-01-23
Wydatki na mieszkanie stanowią drugą po żywności pozycję wśród wydatków w budżetach polskich rodzin. Wyniosły one w 2006 r. 147 zł na osobę miesięcznie i stanowiły 19,8% przeciętnych wydatków – według badań GUS dotyczących ok. 30 tys. gospodarstw domowych w Polsce. „Ekonomizacja” gospodarki mieszkan
2008-03-25
Właściciel lokalu dążąc do niekorzystnej dla lokatora zmiany czynszu najmu mieszkania musi zachować określone warunki wynikające z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, chyba że zawarta umowa ma charakter najmu okazjonalnego. W tym ostatnim przypadku sprawa jest dużo prostsza. Kiedy najem ok
2008-10-22
21 października 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Jednym z ważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji us
2008-01-17
Jak dochodzić należności na drodze sądowej... W przypadku, gdy najemca nie realizuje postanowień podpisanej umowy najmu w zakresie regulowania czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, właściciel może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z art. 5051 Kodek
2008-09-08
Sejm w piątkowym głosowaniu znowelizował ustawę o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. W głosowaniu wzięło udział 419 posłów. Za głosowało 416, a przeciw 3.   Nowelizacja zakłada, że gminy będą samodzielnie decydować o tym, czy chcą przejąć nie
2009-11-12
Proszę o informację jakie są wymagane przeglądy budynków mieszkalnych wielorodzinnych we wspólnotach mieszkaniowych i co wchodzi w zakres tych przeglądów. Odpowiedź: Wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków i instalacji określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: Art. 62.
2009-06-24
O stawce podatku od nieruchomości dla budynków, w pierwszej kolejności decyduje ewidencja gruntów i budynków. Jeśli jej nie ma, o stawce podatku przesądzają kryteria przyjęte w prawie budowlanym – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa, która trafiła na wokandę sądu dotyczyła interpretacji podat
2009-06-05
Jednym z elementów bezpieczeństwa pożarowego budynków, w których mieszkamy, pracujemy lub przebywamy są, poza rozwiązaniami konstrukcyjnymi, organizacyjnymi i wyposażeniem także właściwości materiałów budowlanych, z których są one wykonane. Tylko materiały niepalne nie przyczyniają się w żaden spo
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: rozliczenia najmu | uprawnienia do audytu remontowego | pośrednik obrocie nieruchomościami wrocław | przeglądy budynków mieszkalnych wrocław