Portal Zarządzania Nieruchomościami - Akty prawne Portal Zarządzania Nieruchomościami - Akty prawne Zend_Feed_Writer 1.10.1 (http://framework.zend.com) http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne Portal Zarządzania Nieruchomościami Portal Zarządzania Nieruchomościami USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Tue, 03 Feb 2015 10:07:40 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-28-listopada-2014-r.-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-oraz-niektorych-innych-ustaw/6839.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-28-listopada-2014-r.-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-oraz-niektorych-innych-ustaw/6839.html 0 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową Tue, 27 Mar 2012 10:05:10 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-transportu%2C-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-8-lutego-2012-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przeprowadzania-szkolenia-oraz-egzaminu-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-uprawnienie-do-sporzadzania-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-budynku%2C-lokalu-mieszkalnego-oraz-czesci-budynku-stanowiacej-samodzielna-calosc-techniczno-uzytkowa/6007.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-transportu%2C-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-8-lutego-2012-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-przeprowadzania-szkolenia-oraz-egzaminu-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-uprawnienie-do-sporzadzania-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-budynku%2C-lokalu-mieszkalnego-oraz-czesci-budynku-stanowiacej-samodzielna-calosc-techniczno-uzytkowa/6007.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 99, poz. 573) Tue, 27 Mar 2012 10:03:00 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-21-kwietnia-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-samodzielnych-funkcji-technicznych-w-budownictwie.-%28dz.-u.-nr-99%2C-poz.-573%29/6006.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-21-kwietnia-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-samodzielnych-funkcji-technicznych-w-budownictwie.-%28dz.-u.-nr-99%2C-poz.-573%29/6006.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42 poz. 217) Tue, 27 Mar 2012 10:01:40 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-18-lutego-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-dokumentacji-projektowej%2C-specyfikacji-technicznych-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-oraz-programu-funkcjonalno-uzytkowego-%28dz.-u.-nr-42-poz.-217%29/6005.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-18-lutego-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-dokumentacji-projektowej%2C-specyfikacji-technicznych-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-oraz-programu-funkcjonalno-uzytkowego-%28dz.-u.-nr-42-poz.-217%29/6005.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach (Dz. U. Nr. 179, poz. 1064) Tue, 27 Mar 2012 09:57:44 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-26-sierpnia-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-dotyczacych-doplat-do-oprocentowania-kredytow-preferencyjnych-oraz-zakresu-okresowych-informacji-o-udzielonych-doplatach-%28dz.-u.-nr.-179%2C-poz.-1064%29/6004.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-26-sierpnia-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-warunkow-umow-dotyczacych-doplat-do-oprocentowania-kredytow-preferencyjnych-oraz-zakresu-okresowych-informacji-o-udzielonych-doplatach-%28dz.-u.-nr.-179%2C-poz.-1064%29/6004.html 0 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985) Tue, 27 Mar 2012 09:36:40 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-14-lipca-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wyceny-nieruchomosci-i-sporzadzania-operatu-szacunkowego-%28dz.-u.-nr-165%2C-poz.-985%29/6003.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-14-lipca-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wyceny-nieruchomosci-i-sporzadzania-operatu-szacunkowego-%28dz.-u.-nr-165%2C-poz.-985%29/6003.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938) Tue, 27 Mar 2012 09:34:20 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-29-lipca-2011-r.-w-sprawie-lokali-obwodowych-komisji-wyborczych-dostosowanych-do-potrzeb-wyborcow-niepelnosprawnych-%28dz.-u.-nr-158%2C-poz.-938%29/6002.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-29-lipca-2011-r.-w-sprawie-lokali-obwodowych-komisji-wyborczych-dostosowanych-do-potrzeb-wyborcow-niepelnosprawnych-%28dz.-u.-nr-158%2C-poz.-938%29/6002.html 0 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Gospodarki Komunalnej w Katowicach (Dz. U. Nr 109, poz. 629) Tue, 27 Mar 2012 09:27:58 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-25-maja-2011-r.-w-sprawie-likwidacji-zakladu-badawczo-doswiadczalnego-gospodarki-komunalnej-w-katowicach-%28dz.-u.-nr-109%2C-poz.-629%29/6001.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-25-maja-2011-r.-w-sprawie-likwidacji-zakladu-badawczo-doswiadczalnego-gospodarki-komunalnej-w-katowicach-%28dz.-u.-nr-109%2C-poz.-629%29/6001.html 0 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast (Dz. U. Nr 109, poz. 628) Tue, 27 Mar 2012 09:23:12 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-25-maja-2011-r.-w-sprawie-likwidacji-osrodka-badawczo-rozwojowego-ekologii-miast-%28dz.-u.-nr-109%2C-poz.-628%29/6000.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-25-maja-2011-r.-w-sprawie-likwidacji-osrodka-badawczo-rozwojowego-ekologii-miast-%28dz.-u.-nr-109%2C-poz.-628%29/6000.html 0 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 85, poz. 460) Tue, 27 Mar 2012 09:16:21 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-15-kwietnia-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-nadania-statutu-glownemu-urzedowi-nadzoru-budowlanego-%28dz.-u.-nr-85%2C-poz.-460%29/5999.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-15-kwietnia-2011-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-nadania-statutu-glownemu-urzedowi-nadzoru-budowlanego-%28dz.-u.-nr-85%2C-poz.-460%29/5999.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122) Tue, 27 Mar 2012 09:13:41 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-25-stycznia-2011-r.-w-sprawie-probek-wyrobow-budowlanych-wprowadzonych-do-obrotu-%28dz.-u.-nr-23-poz.-122%29/5998.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-25-stycznia-2011-r.-w-sprawie-probek-wyrobow-budowlanych-wprowadzonych-do-obrotu-%28dz.-u.-nr-23-poz.-122%29/5998.html 0 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235 poz. 1539) Tue, 27 Mar 2012 09:04:45 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-25-listopada-2010-r.-w-sprawie-obiektow-i-robot-budowlanych%2C-w-sprawach-ktorych-organem-pierwszej-instancji-jest-wojewoda-%28dz.-u.-nr-235-poz.-1539%29/5997.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-25-listopada-2010-r.-w-sprawie-obiektow-i-robot-budowlanych%2C-w-sprawach-ktorych-organem-pierwszej-instancji-jest-wojewoda-%28dz.-u.-nr-235-poz.-1539%29/5997.html 0 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 1762) Tue, 27 Mar 2012 08:50:43 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-27-grudnia-2010-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-rozliczen-z-bankami-z-tytulu-przejsciowego-wykupienia-ze-srodkow-budzetu-panstwa-odsetek-od-kredytow-mieszkaniowych-%28dz.-u.-nr-259%2C-poz.-1762%29/5996.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-27-grudnia-2010-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-rozliczen-z-bankami-z-tytulu-przejsciowego-wykupienia-ze-srodkow-budzetu-panstwa-odsetek-od-kredytow-mieszkaniowych-%28dz.-u.-nr-259%2C-poz.-1762%29/5996.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz. U. Nr 254, poz. 1706) Tue, 27 Mar 2012 08:45:34 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-grudnia-2010-r.-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-informacji-o-przeprowadzanych-kontrolach-wyrobow-budowlanych-i-wydawanych-postanowieniach%2C-decyzjach-i-opiniach%2C-a-takze-o-sposobie-i-terminie-przekazywania-tych-informacji-%28dz.-u.-nr-254%2C-poz.-1706%29/5995.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-grudnia-2010-r.-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-informacji-o-przeprowadzanych-kontrolach-wyrobow-budowlanych-i-wydawanych-postanowieniach%2C-decyzjach-i-opiniach%2C-a-takze-o-sposobie-i-terminie-przekazywania-tych-informacji-%28dz.-u.-nr-254%2C-poz.-1706%29/5995.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597) Tue, 27 Mar 2012 08:41:42 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-10-grudnia-2010-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych%2C-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie-%28dz.-u.-nr-239%2C-poz.-1597%29/5994.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-10-grudnia-2010-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych%2C-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie-%28dz.-u.-nr-239%2C-poz.-1597%29/5994.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych Tue, 27 Mar 2012 08:39:56 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-4-sierpnia-2010-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-finansowego-wsparcia-na-tworzenie-lokali-socjalnych%2C-mieszkan-chronionych-i-lokali-wchodzacych-w-sklad-mieszkaniowego-zasobu-gminy-niestanowiacych-lokali-socjalnych/5993.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-4-sierpnia-2010-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-finansowego-wsparcia-na-tworzenie-lokali-socjalnych%2C-mieszkan-chronionych-i-lokali-wchodzacych-w-sklad-mieszkaniowego-zasobu-gminy-niestanowiacych-lokali-socjalnych/5993.html 0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości Tue, 27 Mar 2012 08:37:57 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-30-lipca-2010-r.-w-sprawie-doskonalenia-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych%2C-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-oraz-zarzadcow-nieruchomosci/5992.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-30-lipca-2010-r.-w-sprawie-doskonalenia-kwalifikacji-zawodowych-przez-rzeczoznawcow-majatkowych%2C-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami-oraz-zarzadcow-nieruchomosci/5992.html 0 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania Tue, 27 Mar 2012 08:27:53 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/obwieszczenie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-15-grudnia-2011-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-ustawy-o-finansowym-wsparciu-rodzin-i-innych-osob-w-nabywaniu-wlasnego-mieszkania/5991.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/obwieszczenie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-15-grudnia-2011-r.-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-ustawy-o-finansowym-wsparciu-rodzin-i-innych-osob-w-nabywaniu-wlasnego-mieszkania/5991.html 0 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy Wed, 14 Dec 2011 10:22:22 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-31-sierpnia-2011-r.-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-praw-lokatorow%2C-mieszkaniowym-zasobie-gminy/5846.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-31-sierpnia-2011-r.-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-praw-lokatorow%2C-mieszkaniowym-zasobie-gminy/5846.html 0 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Wed, 14 Dec 2011 10:21:09 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-19-sierpnia-2011-r.-o-zmianie-ustawy-o-niektorych-formach-popierania-budownictwa-mieszkaniowego/5845.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-19-sierpnia-2011-r.-o-zmianie-ustawy-o-niektorych-formach-popierania-budownictwa-mieszkaniowego/5845.html 0 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw Wed, 14 Dec 2011 10:17:40 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-15-lipca-2011-r.-o-zmianie-ustawy-o-finansowym-wsparciu-rodzin-w-nabywaniu-wlasnego-mieszkania-oraz-niektorych-innych-ustaw/5844.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-15-lipca-2011-r.-o-zmianie-ustawy-o-finansowym-wsparciu-rodzin-w-nabywaniu-wlasnego-mieszkania-oraz-niektorych-innych-ustaw/5844.html 0 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych Wed, 14 Dec 2011 10:12:57 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-6-sierpnia-2010-r.-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-zasadach-odbudowy%2C-remontow-i-rozbiorek-obiektow-budowlanych-zniszczonych/5843.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-6-sierpnia-2010-r.-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-zasadach-odbudowy%2C-remontow-i-rozbiorek-obiektow-budowlanych-zniszczonych/5843.html 0 Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Wed, 14 Dec 2011 10:06:33 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-21-maja-2010-r.-o-zmianie-ustawy-o-wyrobach-budowlanych-oraz-ustawy-o-systemie-oceny-zgodnosci/5842.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-21-maja-2010-r.-o-zmianie-ustawy-o-wyrobach-budowlanych-oraz-ustawy-o-systemie-oceny-zgodnosci/5842.html 0 Minister Cezary Grabarczyk o zmianach w budownictwie mieszkaniowym Fri, 30 Apr 2010 13:47:20 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/minister-cezary-grabarczyk-o-zmianach-w-budownictwie-mieszkaniowym/4548.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/minister-cezary-grabarczyk-o-zmianach-w-budownictwie-mieszkaniowym/4548.html 0 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw Thu, 04 Mar 2010 16:11:30 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-5-listopada-2009-r.-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw/4290.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-5-listopada-2009-r.-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw/4290.html 0 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Thu, 04 Mar 2010 15:57:41 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-9-stycznia-2009-r.-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami/4289.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-9-stycznia-2009-r.-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami/4289.html 0 Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Thu, 04 Mar 2010 14:11:06 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-18-grudnia-2009-r.-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw/4288.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-18-grudnia-2009-r.-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw/4288.html 0 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy Thu, 04 Mar 2010 14:06:19 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-17-grudnia-2009-r.-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-praw-lokatorow%2C-mieszkaniowym-zasobie-gminy/4287.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-17-grudnia-2009-r.-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-praw-lokatorow%2C-mieszkaniowym-zasobie-gminy/4287.html 0 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Thu, 08 Jan 2009 11:27:34 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-21-listopada-2008-r.-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontow/2890.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-21-listopada-2008-r.-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontow/2890.html 0 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o jakości energetycznej budynków- 16.12.2002 Tue, 06 Jan 2009 13:51:20 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/dyrektywa-parlamentu-europejskiego-o-jakosci-energetycznej-budynkow--16.12.2002/2891.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/dyrektywa-parlamentu-europejskiego-o-jakosci-energetycznej-budynkow--16.12.2002/2891.html 0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o prawie budowlanym (Dz. U. Nr 89; poz 414 ze zm.) Mon, 05 Jan 2009 10:51:20 +0100 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994r.-o-prawie-budowlanym-%28dz.-u.-nr-89%3B-poz-414-ze-zm.%29/2892.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994r.-o-prawie-budowlanym-%28dz.-u.-nr-89%3B-poz-414-ze-zm.%29/2892.html 0 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Mon, 25 Aug 2008 10:44:20 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-27-sierpnia-2009r.-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane/2897.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/ustawa-z-dnia-27-sierpnia-2009r.-o-zmianie-ustawy-prawo-budowlane/2897.html 0 Własność lokali - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. Wed, 28 May 2008 15:25:30 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/wlasnosc-lokali---ustawa-z-dnia-24-czerwca-1994-r./2924.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/wlasnosc-lokali---ustawa-z-dnia-24-czerwca-1994-r./2924.html 0 Zasady przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - Ustawa z 12 października 1994 r. Wed, 28 May 2008 14:20:19 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zasady-przekazywania-zakladowych-budynkow-mieszkalnych-przez-przedsiebiorstwa-panstwowe---ustawa-z-12-pazdziernika-1994-r./2923.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zasady-przekazywania-zakladowych-budynkow-mieszkalnych-przez-przedsiebiorstwa-panstwowe---ustawa-z-12-pazdziernika-1994-r./2923.html 0 Gospodarka nieruchomościami - tekst jednolity - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Mon, 19 May 2008 10:55:36 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/gospodarka-nieruchomosciami---tekst-jednolity---ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r./2911.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/gospodarka-nieruchomosciami---tekst-jednolity---ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r./2911.html 0 Samorządy zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. Thu, 15 May 2008 15:43:18 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/samorzady-zawodowych-architektow%2C-inzynierow-budownictwa-oraz-urbanistow----ustawa-z-dnia-15-grudnia-2000-r./2922.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/samorzady-zawodowych-architektow%2C-inzynierow-budownictwa-oraz-urbanistow----ustawa-z-dnia-15-grudnia-2000-r./2922.html 0 Gwarancja zapłaty za roboty budowlane - Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Thu, 15 May 2008 15:40:12 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/gwarancja-zaplaty-za-roboty-budowlane---ustawa-z-dnia-9-lipca-2003-r./2917.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/gwarancja-zaplaty-za-roboty-budowlane---ustawa-z-dnia-9-lipca-2003-r./2917.html 0 Wyroby budowlane - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Thu, 15 May 2008 15:37:09 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/wyroby-budowlane---ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r./2916.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/wyroby-budowlane---ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r./2916.html 0 Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. Thu, 15 May 2008 15:33:45 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zmiana-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach---ustawa-z-dnia-23-czerwca-2006-r./2906.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zmiana-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach---ustawa-z-dnia-23-czerwca-2006-r./2906.html 0 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Thu, 15 May 2008 15:28:02 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow---ustawa-z-dnia-7-czerwca-2001-r./2920.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow---ustawa-z-dnia-7-czerwca-2001-r./2920.html 0 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Thu, 15 May 2008 15:24:25 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne---ustawa-z-dnia-27-marca-2003-r./2918.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne---ustawa-z-dnia-27-marca-2003-r./2918.html 0 Rodzinne ogrody działkowe - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. Thu, 15 May 2008 15:16:25 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rodzinne-ogrody-dzialkowe---ustawa-z-dnia-8-lipca-2005-r./2912.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/rodzinne-ogrody-dzialkowe---ustawa-z-dnia-8-lipca-2005-r./2912.html 0 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Thu, 15 May 2008 15:12:25 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci---ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r./2909.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci---ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r./2909.html 0 Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej - Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. Thu, 15 May 2008 14:58:55 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/doplaty-do-oprocentowania-kredytow-mieszkaniowych-o-stalej-stopie-procentowej---ustawa-z-dnia-5-grudnia-2002-r./2919.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/doplaty-do-oprocentowania-kredytow-mieszkaniowych-o-stalej-stopie-procentowej---ustawa-z-dnia-5-grudnia-2002-r./2919.html 0 Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania - Ustawa z dnia 8 września 2006 r. Thu, 15 May 2008 14:55:04 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/finansowe-wsparcie-rodzin-w-nabywaniu-wlasnego-mieszkania---ustawa-z-dnia-8-wrzesnia-2006-r./2905.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/finansowe-wsparcie-rodzin-w-nabywaniu-wlasnego-mieszkania---ustawa-z-dnia-8-wrzesnia-2006-r./2905.html 0 Finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - Ustawa z dnia 8 grudn Thu, 15 May 2008 14:50:08 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/finansowe-wsparcie-tworzenia-lokali-socjalnych%2C-mieszkan-chronionych%2C-noclegowni-i-domow-dla-bezdomnych---ustawa-z-dnia-8-grudn/2903.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/finansowe-wsparcie-tworzenia-lokali-socjalnych%2C-mieszkan-chronionych%2C-noclegowni-i-domow-dla-bezdomnych---ustawa-z-dnia-8-grudn/2903.html 0 Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. Thu, 15 May 2008 14:45:23 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zwrot-osobom-fizycznym-niektorych-wydatkow-zwiazanych-z-budownictwem-mieszkaniowym---ustawa-z-dnia-29-sierpnia-2005-r./2908.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zwrot-osobom-fizycznym-niektorych-wydatkow-zwiazanych-z-budownictwem-mieszkaniowym---ustawa-z-dnia-29-sierpnia-2005-r./2908.html 0 Koszty sądowe w sprawach cywilnych - Fragment ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. Thu, 15 May 2008 14:40:06 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/koszty-sadowe-w-sprawach-cywilnych---fragment-ustawy-z-dnia-28-lipca-2005-r./2910.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/koszty-sadowe-w-sprawach-cywilnych---fragment-ustawy-z-dnia-28-lipca-2005-r./2910.html 0 Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. Thu, 15 May 2008 14:36:31 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zmiana-ustawy-o-niektorych-formach-popierania-budownictwa-mieszkaniowego---ustawa-z-dnia-27-sierpnia-2004-r./2915.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zmiana-ustawy-o-niektorych-formach-popierania-budownictwa-mieszkaniowego---ustawa-z-dnia-27-sierpnia-2004-r./2915.html 0 Zasady zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych... - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. Thu, 15 May 2008 14:21:09 +0200 http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zasady-zbywania-mieszkan-bedacych-wlasnoscia-przedsiebiorstw-panstwowych...---ustawa-z-dnia-15-grudnia-2000-r./2921.html http://www.zarzadcy.com.pl/akty_prawne/zasady-zbywania-mieszkan-bedacych-wlasnoscia-przedsiebiorstw-panstwowych...---ustawa-z-dnia-15-grudnia-2000-r./2921.html 0