dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Property Management, Facility Management | Fundusze EU - termomodernizacja
Szkolenia, Konferencje | Akty prawne | Galeria | Praca | Forum | Baza firm
Eksperci piszą | Wzory umów | Porady redakcyjne | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Aktualności
Eksmisja a najem okazjonalny
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów. Kontynuując wątek ostatnich aktualności, warto wskazać, w jaki sposób należy prawidłowo skorzystać z możliwości przeprowadzenia eksmisji w trybie przewidzianym ustawą.
Na początku warto przypomnieć, że każda umowa najmu – w tym umowa najmu okazjonalnego – w pewnym momencie przestaje obowiązywać. Dzieje się to bądź na skutek woli obu stron, tj. rozwiązania umowy, upływu czasu, na który umowa została zawarta, albo w wyniku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron.

Generalna zasada wynikająca z kodeksu cywilnego, że umowę najmu zawartą na czas określony można wypowiedzieć w przypadkach określonych w umowie, została zmieniona ustawą lokatorską. Ustawa ta chroniąc lokatorów, wskazała enumeratywnie przesłanki i terminy, w których umowę najmu lokalu mieszkalnego można zakończyć za pomocą jej wypowiedzenia. Zasada ta nadal obowiązuje w stosunku do „zwykłych” umów najmu, ale została przełamana dla osób korzystających z nowej formy najmu. Jak wskazuje art. 19e ustawy – w przypadku zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego – większość przepisów ustawy o ochronie praw lokatora nie ma zastosowania. Tym samym przyszli wynajmujący mogą w zasadzie dowolnie (oczywiście w granicach zakreślonych przepisami prawa oraz samymi prawami rynku) określić w umowie warunki, w których strony mogą umowę jednostronnie zakończyć.

Samo zakończenie stosunku prawnego, który łączy wynajmującego z najemcą, to jedno; czym innym jest jednak „odzyskanie” lokalu. Jeżeli bowiem najemca – mimo że umowa już nie obowiązuje – nie wyprowadzi się, wynajmujący nie może go do tego przymusić (prawo bowiem chroni nie tylko własność, ale także samo posiadanie). Środkiem prawnym przewidzianym w takiej sytuacji (dla umów najmu zawieranych na dotychczasowych zasadach) jest wytoczenie, przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca położenia danego lokalu, powództwa o opróżnienie lokalu (uiszczając wpis sądowy w wysokości 200 zł). W wyniku „wygrania” sprawy, sąd uznając powództwo – w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu – orzeka także o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy (krąg osób, które wprost z ustawy są uprawnione, jest zakreślony w art. 14 ust. 4 ustawy). Ponieważ jednak obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego lub zastępczego ciąży na gminie, sąd w takim wyroku może również orzec o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia byłym najemcom takiego lokalu. Co więcej, zgodnie z art. 16, wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Oczywiście, osoby, które nadal zajmują taki lokal winny ponosić koszty (art. 18 ust. 1 mówi o „odszkodowaniu” – które powinno odpowiadać wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu), zaś jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy. Aby jednak móc fizycznie objąć we własne posiadanie lokal w sposób zgodny z prawem, właściciel – w konkretnym przypadku: po dostarczeniu najemcy przez gminę lokalu socjalnego – musi wszcząć egzekucję w oparciu o właściwy tytuł wykonawczy. Oznacza to, że najpierw należy zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na uzyskany wyrok i doręczenie odpisu wyroku wraz z klauzulą (opłacając opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę). Dopiero wtedy komornik – w oparciu o złożony przez właściciela lokalu wniosek egzekucyjny – może rozpocząć działania.

Opisane powyżej niedogodności mogą zostać ominięte w wyniku zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Po pierwsze, wskazane powyżej normy zostały wyłączone w przypadku zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego, po drugie zaś obligatoryjnym załącznikiem do umowy jest m.in. oświadczenie lokatora, w którym zobowiązuje się do opróżnienia lokalu. Dlatego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego należy skorzystać z nowych regulacji przewidzianych w art. 19d ustawy. W pierwszej kolejności należy doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela (tj. w praktyce nasze pismo podpisujemy w obecności notariusza). W takim oświadczeniu należy wskazać m.in. przyczynę ustania stosunku najmu oraz termin (co najmniej siedmiodniowy), w którym osoby zamieszkujące lokal mają go opuścić. Jeżeli najemca dobrowolnie mieszkania nie opuści, wówczas – zamiast wytaczać powództwo eksmisyjne – właściciel mieszkania wnosi o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenie lokatora, o którym mowa powyżej (koszt takiego wniosku to 50 zł). Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4, oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik (najemca) poddaje się egzekucji, jest jednym z tytułów egzekucyjnych – stąd właśnie obowiązek sporządzenia oświadczenia w takiej formie. Po nadaniu klauzuli wykonalności na oświadczenie dłużnika, właściciel ma w ręku właściwy tytuł wykonawczy, który pozwala na wszczęcie egzekucji. Dodatkowym ułatwieniem jest wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego przepisu art. 1046 § 4 [1], który do wyłącza zastosowanie – w stosunku do zgłoszonych umów najmu okazjonalnego – przepisu nakazującemu komornikowi wstrzymanie się z egzekucją do czasu znalezienia przez dłużnika (bądź wskazania go przez gminę) tymczasowego pomieszczenia.

Karolina Dorda, prawnik


Źródło: www.bankier.pl
dodaj komentarz
śledź artykuł
Dodano: 2015-12-12 11:54:11
Jeżeli chodzi o sprawy związane z umowami najmu, to gorąco polecam odwiedzenie bloga pod adresem http://umowanajmu.info/category/umowa-najmu-mieszkania/ Znajduje się tam mnóstwo informacji dotyczących umów najmu mieszkania, także najmu okazjonalnego.
     
Portal Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: praca zarządcy nieruchomości wrocław | finansowanie inwestycji we wspólnotach mieszkaniowych | droga sądowa a alternatywne metody rozwiązywania sporów | sprawdzenie firmy sprzątającej